Fosback Design

Sølvstempler

Ulike land har ulike tradisjoner bak stempling av sølvvarer. Identifikasjon av varen kan være enkelt, men ofte kan det være vrient.

Mange land har en slapp holdning til stempling av varene. Dette leder til at mange varer på markedet kun har et gehaltstempel. Uten videre merker kan identifisering være nært umulig. Temaet rundt stempling er massivt, og denne guiden er kun en rask smakebit på sølvstemplenes verden.Min korte oppsummering er en kombinasjon av egen erfaring fra å jobbe i antikkavdelingen hos David-Andersen og diverse kilder på internett.

Ordforklaring

For å forstå teksten fremover er det viktig at du leser over hva de forskjellige uttrykkene betyr.

Gehalt

Gehalt er tysk for “innhold” og viser til varens innhold av rent sølv. Gehalten er en promillebetegnelse. Når vi sier at en ring er i 925 sølv betyr det at 925 ‰, eller 925/1000 deler av varen er av rent sølv.

Kong Håkon V at sølvets finhet skulle tilsvare en engelsk penning, 950.  I 1491 ble standard renhet endret til 87,5%. I 1608 endret Christian IV renheten til 843. Det er sjeldent å se at norske varer er stemplet, det er først på 1800-tallet at dette blir vanlig. Vi har siden den gang sporadisk stemplet varene våre med bymerker, guardeinmerker, dato-tall, dato-numre, og ansvarsmerker.

Det mest gjenkjennelige bymerket er Bergen. Merket har over tid hatt mange design, men felles for de fleste er syv prikker nederst på merket som symboliserer de syv fjellene som omkranser Bergen by. Andre svært gjenkjennelige bymerker er de hvor byens navn skrives. Varer fra Oslo ble stemplet med en C med en krone over. (Oslo het tidligere Christiania, derfor en C.)

Det ble i 2011 bestemt at Norge gjenkjenner følgende sølv-gehalter:

 • 800
 • 830
 • 925
 • 999

Bruksområder

800 sølv er lite brukt i Norge. Dette er en vanlig legering i blant annet Tyskland.

830 har lenge vært standard gehalt for sølvbestikk. Dette er fordi jo renere sølvet er, desto mykere blir det. Mykt sølv bøyes og ripes lett. 830 er en legering som er ripebestandig og hardt nok til bruksgjenstander som bestikk.

925 sterling sølv er standard smykkerenhet i store deler av verden. De aller fleste gjenkjenner “sterling” som sølv. 925 er en legering som fungerer utmerket i smykker. Dens blanke overflate skinner vakkert og er svært tiltrekkende.

AnsvarsmerkeFosback Design Ansvarsmerke

Et ansvarsmerke kan sammenliknes med en logo. I Norge har vi et register over alle ansvarsmerker. For å selge varer av edelt metall må man stemple varen med et registrert ansvarsmerke. Hensikten med dette er at håndverkeren garanterer at gehaltstempelet er korrekt. I praksis betyr dette at personen som lager smykket garanterer for at varen er ekte. Bildet til høyre er ansvarsmerke mitt.

Guardeinmerke

Guardeinen er ansatt av staten for å opprettholde kvalitetskontroll over den reelle gehalten til varene som blir produsert i landet. I Norge er dette overtatt av Edelmetallkontrollen. Den kongelige mynt, Kongsberg hadde tidligere sin egen myntguardein.

Hvordan skille sølv fra sølvplett?

Det første man kan se på er dersom sølvet viser slitasje – ser sølvet gult ut på utsatte steder der slitasjen er størst? Dette er ofte bak på skjeblad og bak ved foten av tinnene på gafler. Dersom sølvet har en gullaktig farge kan man ofte konkludere med at varen er sølvplett.

En bedre måte å sjekke om varen er ved å se på stemplene. Dersom varen er stemplet med tallene 40, 60, eller 90, eller dersom bokstavene GP er tilstede, er varen sølvplett. Tallene står for mengden sølv som ved galvaniske prosesser er festet til et dusin av bestikket.Gullsmedplett

Dersom du finner gehalt-stempler er varen sannsynligvis ekte sølv.

Før å si med sikkerhet om varen er ekte må den syretestes. Syreprøven består av utvannet kromsyre. Det files et lite merke i varen for å bryte gjennom eventuell forsølving. Deretter føres en arkansasstein over området slik at små mengder av varen overføres til steinen. Deretter påføres en liten dråpe av kromsyreblandingen. Dersom varen er sølv vil metallet bli rødt ved kontakt med prøvesyren.

Norske stempler

Norge har en lang tradisjon med stempling av sølvvarer. Vi innførte et stempelsystem allerede i 1314-tallet. Det var lenge vanlig å stemple sølvvaren med gehalt, ansvarsmerke, gardein merke, stedsnavn, og årstall. Disse standardene har forsvunnet i moderne tid. Det er sjeldent å se noe mer enn ansvars- og gehaltstempel. Dette er nok også fordi det produseres svært lite korpusvarer for tiden. Men hvis man tar en titt på moderne korpusvarer finner du sjeldent noe mer enn nevnte ansvars-og gehaltstempler.

I Norge har standarden for bestikk vært 830 sølv, og i smykker 925sølv. I moderne tider har vi flere nye legeringer. Myndighetene har godkjent en ny gehalt på 800. Det er tilsvarende gehalten Tyskland lenge har hatt som standard på bestikk. Det er sjeldent å se varer, enten om de er smykker eller bestikk, stemplet med 999. Dette er tilsvarende rent sølv, og er upraktisk mykt. Men det betyr ikke at 999 sølv aldri brukes! Håndlagde søljer (til bunader) har ofte deler som er 999 sølv. Dette fordi den myke egenskapen til legeringen tillater tette kurver. En annen type gjenstand som ofter er 999 sølv er sølvmynter og sølvbarer. Disse er av rent sølv kun på grunn av den forhøyede sølvverdien.

Svenske stempler

Svenskene har lenge vært svært flinke til å stemple sølvvarene sine. I likhet med Engelske, stemples svenske sølvvarer med ansvarsmerke, gehalt, guardeinmerke, årstall, og by. Varer som er laget av kjente firmaer stempler også firmaets logo i varen.Svenske Sølvstempler

Stempelet som indikerer datoen varen er laget er rektangulært med en bokstav og et tall. Dette systemet ble innført i 1759 og brukes den dag i dag, selv om dette ikke er påkrevd av staten.

Svenske gehaltstempler

Gehaltstempelet, som er unikt for Sverige, avbilder tre kongekroner. Disse er ofte innrammet i en form sammensatt av tre ovaler, en bak hver krone. For å identifisere at varen er av sølv stemples en S innrammet i en sekskant.

I 1975 begynte Sverige med det Europeiske kontrollmerket. Dette er en vekt med gehalten skrevet numerisk i midten. Svenske sølvvarer kan i dag stemples med det Europeiske kontrollmerket, eller med vanlige numeriske gehaltstempler.

Finske stempler

Finske stempler er veldig like svenske stempler. For å identifisere finske stempler ser man etter et hjerteformet stempel med én kongekrone. Bystemplene fungerer på lik måte som i Sverige.

Finland har hatt en hel rekke med gehaltstempler. Som Norge stemplet de 13, eller 13L for sølv siste halvdel av 1800-tallet. Fra 1925 til 1970-tallet ble finske varer stemplet med 813H, 839H, 875H, 916H, 925H. Disse har blitt erstattet med gehalter like våre egne; 999, 925, 830, og 800. Finsk sølvstempel

Dateringssystemet til Finland er identisk med det svenske, men datoene starter ulikt. Derfor må man først identifisere om gjenstanden er svensk eller finsk, deretter kan man fastsette årstall.

Danske stempler

I 1893 fikk Danmark et standardsystem for stempling av sølvvarer. Påk

Danske Tre Tårn Sølvstempel

revde stempler var ansvarsmerket, guardeinmerket, og de tre tårn. Sistnevnte har et nummer som indikerer årstallet varen er laget. De tre tårn må ikke forveksles med to tårn. To tårn indikerer at varen er sølvplett.

I 1977 ble disse sølvstemplene erstattet med stemplene vi finner i dag; borte er de tre tårn, erstattet med et numerisk gehaltstempel.

Danskene har aldri vært flinke til å opprettholde stempelreglene. Store merker som Georg Jensen droppet f.eks. guardeinmerket. Det kan av denne grunn være vanskelig med første øyekast å skille dansk og norsk sølv.

For å skille dansk fra norsk sølv stemples det danske sølvet med “Denmark” eller “Danmark”.

Tyske stempler

Tyske stempler - Måne og Kongekrone

I 1884 bestemte Tyskland at 800 renhet skulle være landets laveste godkjente sølvgehalt. I 1886 ble stempler for individuelle byer erstattet med et riksomfattende stempel, reichsmark. Stempelet forestiller en halvmåne ved siden av en kongekrone.

Sammen med reichsmark stemples tyske sølvvarer med gehalten og ansvarsmerket.

Engelske stempler

Å identifisere Engelske sølvvarer er relativt enkelt. Engelskmennene har lenge vært svært nøye med stemplingen av sitt sølv.

Ved å benytte en stempelbok kan man som oftest identifisere nøyaktig årstall, hvilken by, sølvinnholdet og hvilken håndverker som produserte varen.

En sølvvare fra England har som oftest 4 til 6 stempler på rad. For å sikkert identifisere at varen kommer fra England må følgende fire stempler være tilstede på varen:Engelske sølvstempler

 • Gehalten
 • Byen der varen ble laget
 • Årstallet varen ble laget
 • Ansvarsmerket

I tillegg til ovennevnte stempler finner man ofte stempler som identifiserer:

 • At en avgift ble betalt til kongehuset. Dette stemplet sluttet å være en standard i 1890.
 • At varen er en importvare

Franske stemplerFranske sølvstempler

Frankrike har en høyere standard på renheten av sølvet enn andre land. Standard gehalt er 950. Til sammenlikning har vi i Norge 925.

Å identifisere Franske sølvvarer kan være utfordrende. Dette fordi Franskmennene til stadig bytter utseendet på stemplene sine. Franskmennene har valgt å merke sølvets gehalt med hodet til gudinnen Minerva.  Sølvvarer av 800 gehalt merkes med samme stempel sammen med et 2-tall.

Sammen med gehaltstempelet plasseres ansvarsmerket.

Amerikanske stempler

Det var først i 1868 at USA gjenkjente 925, sterling silver, som standard gehalt. Før dette var det sølvet man fikk tak i smeltet om fra mynter. Myntenes gehalt varierte stort. Det er derfor man i dag har betegnelsen “coin silver”, sølv som er 750 ‰ til 900 ‰ rent.

Sølvvarer fra USA stemples “STERLING” sammen med ansvarsmerket.

Enkelte firmaer har laget sine egne systemer. Tiffany&Co stemplet sine sølvvarer med mønsternummer, ordrenummer, og gehalten. Fra mønsternummeret kan man finne hvilket år sølvvaren ble laget.

Oppsummering

Det er stort sett enkelt å identifisere sølv. For den uerfarne ser man etter et stempel med tre sifre. Dersom stempelet er 40,60, eller 90, eller GP, er varen høyst sannsynligvis plett. Dersom du ser et tresifret stempel, om det er 800, 830, 925, 935, 950,  eller 999, kan det tenkes at varen er ekte sølv. Er varen en ring, eller et mindre smykke, og stempelet er 950, eller 999, er det en sjans for at smykket er platina.

For å kunne si noe helt sikkert må varen syretestes. Dette får du gjort hos de fleste gullsmeder.

223 kommentarer på “Sølvstempler

 1. Hei – så morsomt å lese det du skriver. Jeg bor i Danmark og har en del norsk sølvplett, blant annet bestikk, sølvfat, kaffekanne, fiskebestikk. Kan du si meg hvordan man kan sånn noen lunde anslå hvor mye dette er verd…..?
  Det er lettere med sølv, for så kan man jo Google litt og se hva tingene koster i butikkene, f.eks. David-Andersen 😉
  Jeg har også en vinskåner etter min mormor, altså en slags tallerken til vin med et fint druemønster og jeg synes den er pen, men det er sikkert plett. Kjenner du stemplet ICCD som jeg tror det står på den.
  Jeg har også en sukkerskål hvor det står CTB EP NS, og så har jeg engelsk plettbestikk fra Cooper Brothers hvor det står EPNSA.
  Jeg har 4 dessertskjeer hvor det står Sterling J. Tostrup Norway, kan jeg konkludere at det er plett?
  Sterling betyr da sølv……?
  Jeg er veldig takknemlig om du har noen kommentarer til det jeg har skrevet.
  På forhånd tusen takk for ditt svar.
  Mvh Vivi Busch-Christensen

  1. Hei Vivi!

   Koselig at du likte innlegget mitt om sølv! Dette er et tema veldig mange har spørsmål om, så jeg møtte nok en stor etterspørsel på informasjon her. 🙂

   Sølvplett er generelt ikke verdt mer enn affeksjonsverdien du har for det, med enkelte unntak. Det er helt umulig for meg å anslå en verdi på det, da må du ta det til en takstmann dessverre… Det kan forekomme enkelte verdifulle plettgjestander, men da er disse produsert av kjente designere samtidig som at de er sjeldne og i god stand. Eventuelt at de er svært gamle.
   På David-Andersen kjøpte vi aldri sølvplett til antikkavdelingen, og utvalget vi hadde av nye sølvplettprodukter var svært lite.

   Sukkerskålen din:
   CTB = Charles Turman Burrows (Dette er mest sannsynlig et ansvarsmerke fra produsenten. Kan ikke si det helt sikkert, men dette var det eneste jeg fant med disse initialene.)
   EP = Electroplated (Forsølvet)
   NS = Nickel Silver

   Plettbestikket:
   EPNS = Electroplated Nickel Silver

   Dessertskjeene dine er laget av en av Norges mest anerkjente smykkefirmaer, Tostrup. Tostrup var David-Andersens største direkte konkurrent. Sterling forekommer aldri på sølvplett, så disse er nok ekte sølv. 🙂

   Takk for at du leste innlegget mitt Vivi!

 2. Hei, jeg har kjøpt en liten dekorativ sukkerkopp med hank og lokk. Den ser ut som sølv, men det er jeg usikker på. Blank utenpå, men noe slitt innvendig – grønnaktig irr. Jeg har ikke funnet noe stempel,
  kun at det står : /M/X/-.
  Vet du hva dette betyr?
  mvh Ragnveig

  1. Hei Ragnveig!

   Har du bilde av sukkerkoppen? Det er vanskelig å si noe konkret uten å se den selv.

   Generelt sett er ikke grønnaktig irr noe man ser på sølv. Kopper korroderer grønt, noe man ofte ser på kirkespir osv, så det kan være at koppen er laget i kopper som senere er forsølvet.

   Hvis du har et bilde kan du sende det til meg via kontaktskjemaet. Da kan jeg prøve å se om jeg kan si noe mer. 🙂

 3. Jeg har to små glasskrukker med sølvlokk. Det er stempelet jeg har litt problemer med å tyde/skjønne. Det står helt klart sterling, men etter det ser det ut som om det står 981B. Kan det stemme? Det er også et tegn før det står sterlig som jeg ikke klarer å tyde helt, men lurer på om det står 81? Det er så vanskelig å få tatt et greit bilde av det. Skjønner du noe av dette?

  1. Hei Tone!

   Så lenge det er stemplet sterling er nok lokkene laget av sølv. Stemplene du ikke klarer å tyde er nok datostempler vil jeg tro. Det er ikke mulig å si sikkert når jeg ikke ser de selv, men man stemplet ofte med full dato (datoen var kodet med bokstaver og andre symboler). Tegnet før sterling kan være et guardeinstempel, men igjen, ikke mulig å si dette sikkert.

   Uansett kan du være fornøyd med at de er av sølv. Dersom du vil ha mer informasjon om krukkene ville jeg spandert en taksering. 🙂

   1. Takk for svar.
    Noen tips hvor jeg får takstert smykker i Østlandsområdet, eller kan jeg gå til vanlig gullsmed? Hvor kan jeg gå for å få informasjon om smykker? Jeg mener, har en gullsmed kunnskap om historie o.l?
    Takker igjen 🙂

    1. David-Andersen i Karl Johans gate 20.

     Jeg jobbet selv der i noen år, og hadde den ære å bli kjent med Jon David-Andersen og Fredrik Gade. Førstnevnte er som du sikkert skjønner født inn i David-Andersen slektas storhetstid. Han har et helt livs erfaring fra historien til gullsmedfaget, og vil kunne fortelle deg det utroligste om den minste gjenstand.

     Jeg er ikke sikker på om han fremdeles er innom, eller om han fortsatt har helsa med seg. Jeg håper begge deler. Du må nesten bare spørre. Uansett har David-Andersen det største nettverket innen gullsmedfaget i Norge etter min mening.

     Fredrik Gade var takstmann da jeg jobbet der. Som Jon så har han lang erfaring med taksering av smykker og spesielle gjenstander.

     Ha en fortsatt fin søndagskveld!

  1. Hei Mette! Tusen takk for de snille ordene. Denne nettsiden har vært et kjært prosjekt i mange år nå, alltid hyggelig at noen viser at de liker siden. 🙂

   Bestikk som er merket 800 er nok sølv. 800 er gjenkjent som et sølvstempel i en rekke land. Så bestikket ditt har nok en verdi. Hva den er spørs på om mønsteret er sjeldent eller ikke. Uansett er verdien den noen er villig til å gi deg for bestikket. I verste fall er det verdt det sølvet i bestikket er verdt.

   Håper du skjønner at jeg ikke kan gi noe overslag over hva det faktisk er verdt. 🙂

 4. Hei.Det er en utrolig fin side du har.Veldig interessant å lese.
  Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med en ting. Har en nydelig brosje i sølv og emalje ,som jeg ikke klarer og finne ut hvem som har laget. Jeg mener den er norsk .
  Den er i både emalje og filigran. Stemplet 925 S K .K-en er speilvendt.
  Håper du kan hjelpe meg.
  Mvh

  1. Hei Anne Sophie!

   Tusen takk for snille ord, hyggelig at nettsiden blir satt pris på. 🙂

   Dessverre har jeg ingen god oversikt over ansvarsstempler, og dette stemplet er ikke et jeg har sett før. Det finnes årbøker for ansvarsstempler, men sist jeg hadde tilgang på disse var da jeg jobbet for David-Andersen.

   Dersom det er viktig for deg å finne ut hvem som har laget brosja kan du jo ta turen til David-Andersen i Karl Johansgate. Hvis ikke de kan hjelpe deg er det mulig at Esias Solberg kan hjelpe deg, han holder til i Kirkerista, litt lenger ned i Karl Johansgate.

   Beklager at jeg ikke får hjulpet deg mer enn dette…

  2. Veldig interessant å lese alt du skriver om sølvstempler.
   Jeg har en arvet tesil med merke: O. C. JØRGENSEN PRØVE 1863
   Videre en veldig stor skje til å øse med – merke: O. C. JØRGENSEN DRAMMEN PRØVE
   Disse tingene er vel sølv?
   Kjempefint om du kunne svare meg på dette, for jeg tenker å prøve å selge det.

   Vennlig hilsen Jorunn Olstad

   1. Lurer på et par stempler:
    O. C. JØRGENSEN PRØVE 1868
    O. C. JØRGENSEN DRAMMEN PRØVE
    Kjempeglad om du kunne bekrefte at dette er sølv.

    Tusen takk – og med vennlig hilsen Jorunn Olstad

 5. hei. interessant og fin side DE har. jeg har arvet en del smykker. på dine sider fikk jeg god hjelp, men det er noen smykker jeg ikke klarer å forstå stemplene.

  1. har en ring(ser ut som gammel) med en dyprød rav sten. står 900 på den. er sølv farget.(ekte sølv)?

  2. har en David Andersen sølv anheng formet som et løvblad med grønn emalje . stempel David andersen, norway sterling, er dette gammel?

  3. har en kame/came anheng med mange sølvstempler blant annet den svenske kattefoten som jeg fant på dine sider. og v8. vil det si at den er fra 1947?

  takk for svar

  mvh

  sarin

  1. Hei Sarin!

   1. Kan hende. Hvis ringen er utenlands så har både Tjekkia og Ungarn 900-stempel for sølv. 🙂
   2. Jeg har ingen oversikt over når de ulike smykkene til David-Andersen ble produsert, så det vet jeg ikke. Uansett så er ikke verdien høy på slike smykker med mindre de er OOAK (one of a kind) eller i ny stand. Og selv da er verdien det en eventuell samler er villig til å betale. 🙂
   3. Det er helt riktig. 🙂

 6. Jeg har en kandelaber som jeg alltid har trodd var sølv. Den er fra rundt 1900-tallet. Den er ikke merket 830 men 808 og et stempel foran som jeg ikke kan tyde. Er det sølv?

  1. Hei Bente!

   Jeg har aldri hørt om stempelet 808. Er du sikker på at det ikke står 800?

   For å kunne si sikkert om kandelaberen er sølv så ville jeg ha tatt den til en gullsmed for syretest.

   Du kan jo også si at dersom staken er slitt (siden den er såpass gammel er det en sjans for det), og metallet fremdeles har lik farge på de stedene der det er slitasje, da er kandelaberen mest sannsynligvis sølv. Som oftest ble det brukt et gult undermetall kalt tambak, eller andre kobber/messing legeringer. Da vil man lett se at gjenstanden ikke er ekte på grunn av fargeforskjellen i metallet. 🙂

 7. Hei!

  Jeg lurer på om du kanskje kan hjelpe meg med å finne ut hva stempelet vi har på vårt bestikk betyr.
  Det er merket med noe som kan se ut som en N, men den er tettet igjen om du forstår. Deretter står det M. Disse to tegnene står i samme rute. I ny rute er det to prikker som et kolon.
  Så kommer G og et slags lodd deretter P.
  I ny rute er det en fin krone.
  Og i siste ruten står det en N.

  Det er også stemplet Kjell E. Borgen.

  Takknemlig for svar. 🙂

  Med vennlig hilsen
  Unni

  1. Hei Unni!

   NM står for «Norsk Mønster», det er et garantimerke for at varen er norsk. G – LODD – P er som nevnt høyere opp i artikkelen betegnelsen for «Gullsmedplett», den høyeste standarden innen plett.

   Jeg har ikke kjennskap til personen som har laget dette bestikket, men det betyr ikke at det ikke kan være vanlig. 🙂 Min kunnskap til sølvstempler er begrenset, jeg forsøker å besvare deg så godt jeg kan.

   Håper svaret hjalp på vei til å identifisere bestikket. 🙂

 8. Tusen takk for svar. 🙂 Vi trodde først det var et eller annet Hardanger mønster pga utseende. Men når ikke navnet som er stemplet på kommer opp med noe nyttig info i sammenheng med bestikk, så tviler jeg på at det er fra en kjent eller stor produsent. Men dette har jeg ikke noe greie på…

  1. Hei dere,
   Kjell E. Borgen var byen gullsmed «par Exelence» her i Sarpsborg i mange mange år. Hans sønn, Per Otto åpnet forretning i Fredrikstad og drev den i mange år. Nå tror jeg familien Borgen er ute av forretningen. At bestikket er stemplet med Kjell E. Borgen tviler jeg på betyr at han har produsert det. Jeg har bodd her i byen i 50+ år, og er ikke kjent med at han hadde noen produksjon av bestikk. Tror mere på at han har fått bestikket produsert hos en fabrikk og fått stemplet sitt navn på det.
   mvh
   Fred Thiesen

 9. Jeg har også en del skjeer med design på toppen med en stor blomst midt på. Fem kronblader. og litt snurrer under med en liten slags klikkeblomst under. Merket Kjell. E Borgen. Han var en gullsmed fra Sarpsborg har jeg funnet ut. Men jeg finner ikke navnet på bestikket. Stempel 830S. NM

  1. Hei Charlotte!

   Beklager, men bestikkmønstre er ikke noe jeg har stor kjennskap til dessverre. Kanskje noen andre som leser kommentaren din kan kjenne til mønsteret?

   Håper du finner svaret. 🙂

 10. Jeg kjenner ikke til mønsteret Charlotte beskriver, men takker for info om at Borgen er fra Sarspborg. Svigermor er derfra og det er mannen min som har fått bestikk merket Borgen for mange mange år siden. Så jeg skal spørre svigermor om hun vet noe mer om det vi har, og kan jo samtidig spørre om hun vet noe mer om hva han har laget. 🙂

 11. Jeg har en brevåpner i sølvmed blå blåklokke i mønsteret øverst på skaftet. Jeg fikk den av min bestefar tidlig på 60-tallet.
  På baksiden står det TH MARTINSEN Sterling, Norway. Hvilken sølvgehalt har denne, og kan du si noe om det finnes flere gjenstander med dette mønsteret?
  Takknemmelig for svar

  1. Hei Berit!

   TH. Martinsen er en av Norges mest kjente sølvbestikkprodusenter. Les gjerne mer om firmaet på deres hjemmesider: http://marthinsen.no/?sModule=frontend.SubStatic&iCategoryGroup=147

   Sterling er en internasjonal betegnelse for 925 sølv.

   Jeg har ikke sett noen gjenstander slik du beskriver, men kan ikke utelukke at brevåpneren din er en del av en serie. Jeg ville tatt kontakt med TH. Martinsen og hørt med de. De er sikkert behjelpelige med å svare på dette. 🙂

   1. Heia du, aner ikke hvorfor man bare får skrevet 1 og 1 bokstav nedover, men; vet at blåklokker er blomsten i sølvet til lofotbunaden om det kan være til hjelp. Mvh Elisabeth

 12. Hei!Jeg har en gammel rokokko lysestake som jeg lurer på om er sølv eller plett.Det har et stempel av en krone og et stempel av en P,den er også stemplet med import.
  Veldig takknemmelig for svar 🙂

  1. Hei Rose Anita!

   Denne kombinasjonen av stempler har jeg ikke sett før. Ut ifra de opplysningene du gir kan jeg ikke si noe mer om hva staken er, dessverre. For å være sikker på om staken er sølv (ofte for forsikringsgrunner) anbefaler jeg å få staken taksert hos en gullsmed. 🙂

 13. Hei! Takk for en informativ nettside! Har en arvet sølvbolle som jeg tror er fra slutten av attenhundretallet eller førsten av nittenhundretallet. Den har en diameter på 16,5 cm og en høyde på 11,5 cm og har en stett. Det er tre uthevete vinrankemønster rundt bollen.
  Under bollen er det bare et lite stempel med 830S og under det noe som ser ut som en liten Davidstjerne (bare omrisset). Har du noe formening hvor denne kan bollen kan stamme fra og evt. verdi?
  Takknemlig for svar.

  1. Hei Mette!

   Koselig at du liker nettsiden min. 🙂

   Etter min kjennskap (jeg kan ta feil på dette) så er stempelet 830S kun benyttet i Norge. Andre land har hatt betegnelsen 830, men jeg kan ikke huske å ha sett det brukt med S tidligere, annet enn i Norge.

   Når det gjelder davidstjernen, så har jeg sjekket i stempelregisteret, og det er kun to stjernestempler registrert, det ene ble registrert i 1990, og er en femarmet stjerne. Den andre ble registrert i 1947 av Norges Gullsmedforbund, og er en seksarmet stjerne. Det er sannsynlig at stempelet på bollen din er eldre enn registeret jeg har tilgang på. Dessverre har jeg ikke noe eldre bøker å refferere til her.

   Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg mer enn dette. Håper du finner ut mer om bollen, lykke til! 🙂

 14. Hei. Jeg har en gammel sukkerskål med lokk. Trolig sølvplett den har et tredelt stempel. Første del klarer jeg ikke å tyde andre del har står det NS og tredje del er en fugl som flyr (ser den fra ryggsiden med vinger langs siden). Hva betyr dette?

  1. Hei Rita!

   Jeg klarer ikke å tyde stemplene du beskriver. Fuglen finnes ikke i min referansebok.

   Men dersom dette er plett er det stor sannsynlighet for at du vil se tegn på et gult undermetall på steder der skålen er slitt.

   Dersom du vil vite dette med sikkerhet ville jeg tatt med skålen til en gullsmed. Der kan de ta en syreprøve på skåla for å fastslå om skåla er sølv eller ikke. 🙂 Lykke til!

 15. Hei. Har en sølje med bildet av ein H inni et «skilt», det står TINN med store bokstaver… Kan jeg da regne med at den er laget av tinn?

  1. Hei Anne Gro!

   Bunadssølv er ikke mitt sterkeste felt, men jeg har aldri sett en sølje laget i tinn. Det betyr ikke at det ikke finnes, eller at det er sjeldent. Uten å se og ta på sølja er det umulig å si det sikkert om det er tinn eller ikke. Men dersom det ikke finnes et sølvstempel i form av 830, 830S, 925, 925S, eller «Sterling» så er det lite sannsynlig at dette er sølv.

   Men det første som slo meg er at dette er en sølje som er laget i Tinn kommune, Telemark er kjent for å produsere bunadssølv. Stempelet H i et skilt finner jeg ikke i referanseboken min, så det er nok et bevis som taler for at dette ikke er sølv.

   Beklager at jeg ikke får hjulpet deg bedre. Jeg anbefaler at du tar med sølja til en gullsmed og spør. 🙂

 16. Hei Jeg har arvet et gammelt sølvfat. Det er trolig fra 1800 en gang. Dette er merket
  med et symbol som ligner en ananas. Undrer på hva det betyr? Mulig det er inportert.
  Takknemmelig for svar.

  1. Hei Hjørdis!

   Jeg har gått over sølvstempler registrert frem til år 2000, og ingen i Norge har benyttet ananas som ansvarsmerke. Etter et raskt søk fant jeg ut at det er minst to firmaer i England som har benyttet slike stempler. Kilden jeg fant nevner følgende firmaer: Ellis-Barker Silver Companies, Birmingham og Hawksworth, Eyre & Company.

   Jeg kan ikke svare deg sikkert på hva stempelet er, men dersom det kun er stemplet med en ananas er det lite trolig at det er Engelsk. Engelskmennene har i lang tid vært svært nøye på stemplingen sin (som du kanskje har lest i denne artikkelen). Dersom dette var et sølvfat som ble importert til Norge ville det sannsynligvis ha fått et import-stempel. Men kanskje har det blitt fraktet privat uten å bli registrert inn i landet.

   Hvis fatet kun er stemplet med en ananas ser jeg det som lite sannsynlig at fatet er sølv. Korpusgjenstander i den størrelsen pleier å være godt merket.

   Uansett så har jeg ingen definitive svar til deg, beklager…

  2. En liten oppdatering på dette. Jeg fikk tilsendt et bilde av en annen kunde med et stempel som noen mente liknet en ananas. Dette er stempelet Theodor Olsens ansvarsmerke. Stempelet har tilsynelatende en krone (som kan forveksles med bladene på ananasen), under er syv prikker innringet av en sirkel (noe som kan forveksles med resten av ananasen). Kronen er i realiteten initialene til en av firmaets oppkjøpere, Magnus Aase, altså en M og en Å.

   Theodor Olsen har produsert mye både i plett og sølv, men dersom du ikke finner andre stempler på fatet er det sannsynligvis sølvplett.

 17. Jeg har arvet en god del sølv etter min mor og jeg har funnet masse god info på siden din.
  I oppryddingen så fant jeg masse bestikk fra David Andersen som er i mønster «Tradition» Jeg mener min mor sa at hun og min far fikk dette i sitt sølvbryllup for mange år siden. Alt ligger i sine originale poser og er trolig aldri brukt.
  Kan man få dette verdivurdert noe sted? På David Andersens sider har jeg funnet at nypris i dag er ca 45-50.000,- for alt sammen. Flott at du tar deg tid til å svare så mange her så jeg tar sjangsen på å spørre jeg også 🙂

  1. Hei Jan Eigil!

   Jeg har dessverre ingen kunnskap om hvordan sølvbestikk takseres. Ønsker du en offisiell verdivurdering til forsikring eller arveoppgjør så ville jeg forsøkt å levere bestikket til en gullsmed for verditakst. De har avtaler med taksører som er spesialister på slikt. 🙂

   1. Jeg kan komme med en liten tillegskommentar.
    Som en oppkjøper av sølv og gull og en nettbutikk som selger det samme, burde jeg kanskje promotere mitt firma sin fortreffelighet i sånne saker.

    Imidlertid vil jeg heller fremføre en resonnement som bør tilsi at du beholder ditt arvesølv/gullsmykker.

    Husk at når du selger arvesmykker/arvesølv, så selger du ut noe av slekthistorien, som for alltid vil gå tapt, i din slektshistorie.
    Kanskje du eller dine barn, gir F.. i det, men hva vet du om hva eventuelle barnabarn eller oldebarn tenker?

    Med mindre du MÅ selge, så ikke gjør det.

    MÅ du selge, så sjekk opp det du Bør gjøre.
    Vei dine objekter, får du sender dem fra deg. Sjekk om prisen pr gram er den beste, ved å søke på google.
    Ring gjerne til aktuelle firmaer for å få bekkreftet prisen, du vil få.

    Til Steinar Fosback

    Gratulerer med flott, ikke kommersiell side, som med et samarbeid med både privatpersoner, offentlig forvaltning og oss kommersielle aktører, som vi sannsynligvis, alle har sett nedsmeltingen ,av kulturskatter som et resultat av dette.. Kanskje dette interaktive mediaet, kan være starten.

 18. Dear all!

  Please, could anybody tell when NM – Norsk Monster – first appeared on Norwegian silver items? I have failed to find an answer on my own…
  Yours sincerely, Anne

  1. Hi Anne,

   I have looked over all my books on the subject and none of them mention when this stamp was introduced.

   Hopefully someone will know the answer to your question and share their wisdom. 🙂

   1. Dear Steinar!

    Thank you so much for trying!!!
    «Depose» is another mystery: common on French items since the turn of 19/20th cent. , but until when?

    Thank you once again,
    yours sincerely,
    Anne

  1. Hei Bjørn Arne!

   Ut i fra informasjonen du gir kan jeg dessverre ikke si så mye om gaffelen. Hvis du vil være sikker på hvilket metall gaffelen er laget av anbefaler jeg deg å ta den med til en gullsmed. De kan fastslå metallet ved hjelp av en syretest. 🙂

 19. Jeg har noen skjeer merket 830 S, og en uten S og en med både S og NM.
  I tillegg står navnet K. Hagen, en med bare K H. Så er det en med navnet MOlsen. Til slutt kan nevnes en med en figur som en oljelampe.

  Hvem og hvor kommer disse sølvsmedene fra? Er det mulig å antyde tidsepoke. Jeg antar at de er fra rundt 1900 og fremover til 40-tallet?

  1. Hei Randi!

   Det er ikke uvanlig å se sølv stemplet både med og uten «s» etter gehaltstemplene (830 feks). NM står for Norsk Mønster som du kanskje har lest i kommentarene over.

   Når det gjelder personene du nevner så har jeg dessverre ikke noe register eller informasjon om gullsmedene.

 20. Er nyskjerrig på følgende stempel under et gammelt sølvplett-fat: 23 Quist (med fem-armed Davidstjerne over, inne i en sirkel), og deretter IaN eller LaN. Kan noen hjelpe?

 21. Hei

  Jeg har arvet en del sølv av farmoren min og synes det er spennende å finne ut om historien på sølvet selv. Men jeg sliter med å finne informasjon om K.M. Bærulfsen. Alt jeg finner er en pdf-fil som er en kopi av et medlemsblad fra 1924 hvor Bærulfsen har en annonse. Jeg har 6 sølskjeer i mønsteret «Rose» hvor det står «830s K.M.BÆRULFSEN830s». Kan du hjelpe meg med litt info om denne mannen? Evnt. skjeene. På forhånd, takk!

 22. Hei.
  I morgen skal mitt første lille oldebarn døpes.Jeg har ved siden av en bokgave gitt mine barnebarn en sølvgjenstand som har vært i familien en tid.jeg gikk derfor i «arveskuffen» for å finne en ting fra slekta.Jeg valgte en syltetøyskje fra mine besteforeldres hjem.Etter pussig så jeg at det for meg var et ukjent sølvmønster.Etter besøk hos en gullsmed her i Drammen sitter jeg med noe kunnskap,men flere spørsmål.
  1 .Skjeen er stemplet to steder med 830S.Gullsmedens navn eller merket er der pluss boksraveneMM. Hvornår startet sølvmerkingen 830S?
  2.MM kan være forbokstavene til min oldemor men jeg er ikke helt sikker.
  3.Hvorfor er den merket to steder?

  Jeg vil være takknemmelig om du kunne gi meg svar på dette?

  Mvh
  Wendla Finnanger.

  1. 1. Den moderne stemplingsloven (overgangen fra lødighet til promille) ble innført i 1892.
   2. Uten å se skjea kan jeg ikke svare på det. Dersom bokstavene er større enn stemplene er sannsynligheten stor for at det er initialene til bestemoren din som er håndgravert på skjea. 🙂
   3. Godt spørsmål! Her kan jeg bare synse. I enkelte tilfeller kan korpusvarer bestå av flere deler. Svært sjeldent i bestikk, men det hender. Da kan det tenkes at bestikket fantes både i plett og sølv. Og at man for å gjøre bestikket billigere kunne velge å ha deler av bestikket i sølv og deler i plett.
   Men dersom skjea er laget i en del så er det ingen grunn til at den skulle bli stemplet på to steder.

 23. Har ett fat. Merket som står er en stor P,under P’n er det en slags stor D ,inni er det en sirkel som det står Quist i med en stjerne over.
  Noen som kan si noe om merket?

  1. Stemplet du nevner minner om stempelet Tone nevner lenger opp på siden. Hennes beskrivelse er «23 Quist (med fem-armed Davidstjerne over, inne i en sirkel)».

   Har du mulighet til å ta bilde av stempelet og sende meg? Det øker sjansene for at jeg kan identifisere stemplet for deg. 🙂 Bare benytt kontaktskjemaet du finner øverst på siden.

 24. Hei!

  Jeg har en karaffel i sølvplett hvor det er gravert ALP som merke. Den har et motiv på forsiden og baksiden som er en hjort/reinsdyr. Har arvet den og tror den er fra 40 – 50 tallet. Vet du noe om det?
  På forhånd takk for ditt svar.

  Mvh

   1. Heia du, aner ikke hvorfor man bare får skrevet 1 og 1 bokstav nedover, men; vet at blåklokker er blomsten i sølvet til lofotbunaden om det kan være til hjelp. Mvh Elisabeth

 25. Hei. Har en came anheng med svenske stempler ut I fra din informasjon. Bl.a Stemplet med v8. Som sies å være fra 1947. Hvor mye kan den være verdt ?

  Takker på forhånd

  Mvh sarin

 26. Hei. Har en antikk kanne som ser ut som ekte sølv. Med utenlandske stempler I dette tilfelle arabisk skrift med en hest og muligens tallet 3. Hva kan du si om dette te kannet ut ifra bilde? Mvh sarin

 27. mye spennende lesing her, jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med å finne en oversikt over ansvarsmerker på gull – finnes det?
  glad for alle tips

 28. Hei. Jeg har et spørsmål. Jeg har en emaljebrosje av en fisk ,slørhale eller lignende, gul og svart emalje og forgylt sølv. Den er merket Made in Norway, 925 s, og med et anker. Hva kan dette være. Jeg har også en hvit J Tostrup tulipan brosje, kan du si noe om verdien? Begge er i god stand.

  1. Hei Solfrid,

   Ankerstemplet er vanskelig å fastsette da det kan finnes flere ulike former som likner på et anker. Jeg så gjennom stempelboka mi, fant ingen stempler som kun er et anker. Men kan være at det for eksempel er to speilede «J»-er. Har du bilde av stemplet så kan jeg ta en nærmere titt for deg. Du kan sende bilde via kontaktskjemaet mitt.

   Når det kommer til å fastsette verdi på smykkene så kan jeg ikke hjelpe deg. Da anbefaler jeg deg å taksere smykkene hos en gullsmed. 🙂

 29. Hei!
  Takk for en kjempefin og nyttig side 🙂 Har prøvd å finne opprinnelsen til et gammelt sølvfat som min mor alltid har trodd er i ekte sølv, men etter å ha lest artikkelen din er vi i tvil. Det første stempelet viser nemlig G (firkant) P, noe jeg har forstått betyr sølvplett. Etter det er gehalt-stempelet til det jeg tror er Theodor Olsens Eftf (en slags spiss krone med 7 prikker under). Det siste stempelet er NO232, noe som ikke sier meg noe som helst.
  Ble litt forvirret av at det både var sølvplettstempel og gehaltstempel på fatet, du vet sikkert noe jeg ikke vet? 🙂 Pft.

  1. Hei Lene,

   Koselig å høre at siden er nyttig for deg! Du er ikke den første som spør om doble stempler av både plett og sølv.
   Jeg er ikke 100 % sikker på svaret jeg gir deg, men min beste gjetning er at fatet både er plett og sølv. Antageligvis er føttene/håndtakene og selve fatet forskjellige materialer. Det var ofte man gjorde dette tidligere for å bespare den høye metallkostnaden til gjenstanden.

   Jeg tror du har helt rett med at Theodor Olsen er produsent. Du kan bekrefte dette ved å se hvordan stemplene deres ser ut. Her er et utvalg av stemplene de har hatt opp gjennom tidene:
   https://dbsearch2.patentstyret.no/onlinedb_files_tm/Pictures/200469/66082AM_200590871_0_thumb50.jpg
   https://dbsearch2.patentstyret.no/onlinedb_files_tm/Pictures/200469/71880AM_200591083_0_thumb50.jpg
   https://dbsearch2.patentstyret.no/onlinedb_files_tm/Pictures/200469/66082AM_200590871_0_thumb50.jpg

   Jeg antar at NO232 er modellnummeret internt hos Theodor Olsen. Du kan jo prøve å kontakte de, kanskje de kan gi deg nøyaktig informasjon rundt modellnummeret. 🙂 http://theodorolsen.no/om-oss/kontakt/

   Lykke til!

 30. Har arvet en sølvplettbolle med en ganske tun glassbolle oppi. Min bestefar fikk den til sin 60-årsdag i 1931. Under sølvbollen står det bare M.G.-NS. Under glassbollen står det ingenting. Hva kan forkortelsene stå for?

  1. Hei Inger,

   NS står antageligvis for «Nickel Silver». På norsk kalt nysølv eller alpakka. Det er en legering (blandingsmetall) bestående av kobber, nikkel og sink. Det er som oftest basismetallet til sølvplett. 🙂

   M.G antar jeg er et ansvarsmerke.

   Håper det var til hjelp.

 31. Hei!
  Tusen takk for en interessant side! Jeg søkte på nett rundt 999s, da dette stempelet er på en veskelås på en bunadsveske jeg akkurat har kjøpt brukt. Forstår jeg det riktig som at dette er ekte sølv og ikke plett?
  På forhånd tusen takk for svar. 🙂

  1. Hei Hanne,

   Jeg har ikke hørt om at man stempler bunadssølv med 999s tidligere, men det er et stempel som indikerer rent sølv. Når det er sagt så ville det vært fryktelig upraktisk å lage en veskelås i rent sølv. Den ville ikke fungert ordentlig da rent sølv er for mykt. Det kan være at elementer er i rent sølv, men da ville man ikke stemplet hele spenna med det. (Ofte er de mindre delene til bunadssølv i rent sølv.)

   Jeg kan ikke stadfeste at veskelåsen din er sølv, men jeg vil anta at den er det. Ta den med til en gullsmed som kan se nøyere på den, så får du vite det sikkert. 🙂

 32. Hei! Flott side. Har akkurat arvet mye sølv, men det er en liten jungel å finne ut av tingene. Har en kaffe kanne, 24cm høy merket slik: stempel: D-A , 830S også ett stempel med en vekt etterpå. Hva betyr dette og hvor gammel kan den være?

  1. Hei Anne Kathrine,

   D-A står for David-Andersen. Jeg er ingen takstmann eller antikkhandler, så jeg har dessverre ikke kunnskapen som er nødvendig for å fortelle deg mer om kannen. Ta den med til David-Andersen på Egertorget i Oslo. De har en antikkavdeling som vil kunne gi deg svarene du leter etter. 🙂

 33. Hei! Har en liten mugge gradert med ett detaljerikt blad mønster. Midt på en liten kriger til hest. Kannen har ett lokk. Den er merket «Drummond Melbourne» 2433 og stemplet H-S, rundt dette er det fire stempler, en løve, en V, en krone og noe som kan se ut som en byste. Har lett på nettet etter australske merkninger, men ikke funnet dette. Vet du om dette er sølv, og eventuelt hvor gammelt? 😊

  1. Hei Anne Kathrine,

   Jeg har dessverre ingen kompetanse på australske sølvstempler.

   Kvalifisert gjetting:

   Drummond er produsenten, byen er Melbourne. Produsentens varenummer er 2433. H-S er jeg usikker på hva kan være. De resterende stemplene høres liknende ut som engelske sølvstempler som du kan lese om i denne artikkelen.

   Dessverre så kan jeg ikke fortelle noe mer om muggen din enn dette.

   Ønsker deg en strålende dag videre!

 34. Hei. Jeg har en del bestikk jeg har arvet. På flere gafler står det Victoria 40 pluss et stempel jeg ikke klarer å tyde.
  Er der noe verdi på disse gaflene?

  1. Hei Harald,

   Jeg er ingen takstmann og kan dessverre ikke gi deg noen verdi på gaflene. Metallverdien er nok lav med tanke på at bestikket er stemplet som sølvplett.

   Ønsker deg en strålende dag videre!

 35. Hei. Jeg har 2 saltkar med stemplene dacapo silver ikke annet. Dacopa er vel et svensk produsent. Hva betyr stemplet? Kan de være sølvplett eller rent sølv.

  Takk for svar

 36. Hei

  Jeg har en karaffel er signert Strømberghyttan E204. Den er 24 cm høy og rundt halsen er det en sølvkrans som er 3 cm høy. Kransen er stemplet H.R.M. 830 s, Denmark. Sølvmerket er inne i en oval ring og øverst står et merke som ligner på en liten hytte, vet ikke om det kan hjelpe noe. Jeg lurer litt på hvor gammel denne kan være og om den har noe verdi.
  Takk for svar
  Hilsen Ingrid

 37. Kjempeside for oss amatører som er litt interessert og lurer på
  mye ang. sølv og stempler o.l. Finnes vel 750 forskjellige stempler eller noe sånn? Har gitt bort utallige skjeer og gafler til folk som viser interesse istedenfor å selge til «oppkjøpere» uten noen annen interesse en å tjene mest mulig. Morsomt at folk lurer og enda morsomme da proffer tar seg tid til å svare.

  1. Tusen takk for koselig tilbakemelding Tom. Det er slike kommentarer som gjør at det er gøy å drive med dette. 🙂 Denne siden har fått så mye tilbakemeldinger og spørsmål at jeg er helt paff. Her traff jeg på innhold som folk faktisk lurer mye på. Er du i bransjen selv?

   Akkurat hvor mange stempler som finnes har jeg ingen oversikt over, men mistenker at tallet er langt høyere enn 750.

 38. Hei hei
  Jeg har arvet en gullring, som har stempel som en stjerne inni ringen. Vet du hva dette kan være?

  Hilsen Therese

 39. Hei hei! Har en liten salt skje(9 cm) med kammeldags mønster som er gravert inn. Vet det er sølv for den har merket 830 S. Men foran merket står A.S.H. Håper du vet hva det står for Mvh Berir

  1. Hei Berit,

   Når det er merket foran på skjea så er det som oftest en gravering gjort av personen som kjøpte skjea. A.S.H vil jeg tro er initialer. Jeg kan ta feil, men jeg har aldri hørt om stempler på forsiden av en skje. 🙂

 40. Hei. Fin og opplysende side! Jeg har en kaffekanne med en dyp sukkerskål og fløtemugge, med ett stempel som ser ut som ALP.Ø.S.P. 40 gr. Antar dette er sølvplett og dermed ikke så mye verdt, men det er arvegods og jeg lurer veldig på hva stempelet betyr.

  1. Hei Cecilie,

   Takk for det, koselig at folk liker siden. 🙂

   ALP står nok for Alpakka, det er grunnmetallet i de fleste forsølvede gjenstander. Ø.S.P finner jeg ingen referanser på i stempelboka, så da har jeg dessverre ingen anelse hva det betyr.

   Håper dette var noe til hjelp. =)

 41. Hei Steinar!
  Jeg har en sølv armring som jeg gjerne skulle vite litt mer om. Den har et stempel det er litt vanskelig å tyde, men det står 835s. Dernest ser det ut for at det er to bokstaver, det kan se ut som en speilvendt B og en M. Eventuelt 9 og M? Alt dette er plassert i en «boks». Jeg kan sende deg bilde av det, hvis du ønsker.

 42. Hei!
  Fin side du har laget 🙂
  Jeg håper du kan svare meg på dette; Moren har to store fat som hun har arvet. Vi prøvde å finne ut om det var sølv og ev. hva slags sølv det var, men alt vi fant var en liten, stemplet halvmåne/C. Betyr dette at det er sølv? I så fall hvor mange prosent?

  Mvh, Frida

  1. Hei Frida,

   Tusen takk for det! 🙂

   Jeg har lite å gå på her, men de eneste referansene jeg finner til halvmåner er sølvplett fra England.
   Hvis dere vil være sikre på hva dette er så kan dere ta med fatene til David-Andersen i Karl Johansgate 20, de har nok både kunnskapen og verktøyene til å identifisere fatene.

   Kunne ønske jeg kunne være mer til hjelp! Lykke til!

 43. Hei.
  Tenkte bare jeg ville kommentere vedr kaffekannen.
  Ø.S.P står for «Østlandske Sølv og Plett A/S. Jeg forsøker selv å finne ut tidsperiode på et sølvbestikk, og har ihvertfall funnet ut at dette firmaet var i produksjon fra 1930 -tallet. Mer vet jeg ikke ☺

 44. Hei Steinar
  Jeg har 3 jenter i familien som samler på sølvtøy fra forskjellige produsenter. Bestefar har vært generøs med sølvtøy som gaver over tid til alle jentene. I dag la vi merke til at den ene skjeen var vesentlig lettere og selve skjeen (ikke skaftet) var vesentlig mindre enn på de andre skjeene. Bestikket er Opphøyet Rose. Vekten fortalte også at den var 10 gram lettere enn de andre skjeene. Vi tittet nærmere på stemplet på skjeen, og så at denne kun var merket med 830s og ikke noe annet firmastempel. Mistenker derfor at dette er en piratkopi. Vaskelig å si om dette er ekte sølv i henhold til stempel. Har forsøkt å finne informasjon på nettet om hvor omfattende «piratkopiering av sølvtøy» er i Norge, men finner faktisk ingenting om dette på nettet. Kunne derfor være interesant å finne informasjon om hvordan identifisere falskt sølvtøy, hva man skal se etter vedrørende stempling som tilsier at det er ekte eller falske varer. Om du sitter på slik info er det fint om du deler dette med oss andre også. Falskt bestikk gir faktisk en bismak på måltidet.

  1. Hei Espen,

   Jeg har aldri hørt om forfalskninger av norske mønstre. Når det er sagt så betyr ikke det at det ikke forekommer. Kjøpte du samme størrelse skje som sist? I enkelte mønstre finnes det mange ulike størrelser som er ganske så like hverandre. Det er min mistanke at siden selve skjebladet er mindre så har du valgt en mindre skje-modell.

   Det at det ikke finnes noe annet stempel er derimot spesielt. Det skal av norsk lov alltid stemples med både ansvarsmerke og gehaltmerke når man selger en sølvvare.

   For å kunne si noe sikkert må du få skjeen syretestet av en gullsmed. Da slipes en lite synlig del av skjea slik at man kommer inn til undermetallet. Dersom skjea da er forfalskning så vil man se om metallet ikke er sølv. Det er svært lite sannsynlig at noen forfalsker skjeer ved å lage de noen prosent mindre. Det fordi kostnaden av å lage skjea er såpass høy at metallet man sparer utgjør en minimal del av kostnaden. (De måtte ha produsert opp ti-tusenvis før noe slikt vil lønne seg).

   Bestefaren din vet vel ikke hvor skjea ble kjøpt? Kan dessverre ikke hjelpe deg noe mer enn dette. :

   Håper du finner ut av det!

 45. Super side! Har et gammelt bruk vi har tatt over. Der er bla bestikk som er merket NP symbol -0 symbolet kan ligne på et tårn m 2 bein. Noen hint hva de er laget av?

  1. NP pleier å stå for Nickle Plate. Det er som oftest synonymt med sølvplett.

   Tårn-stempelet finner jeg ingenting som likner på dessverre. 🙂

 46. Alltid spennende med kunnskap! I 1982 var jeg i en liten antikvitetsbutikk i Iowa og falt for noen nydelige fruktkniver. Antar at håndtaket er perlemor men stempelet på knivbladet er et mysterium:
  LANDERS FRARY CLARK Overgangen mellom knivblad og håndtak er et 2 cm dekorert bånd med et utydelig stempel,
  ÆTNA WORKS muligens FRUNG eller ERUNG – tror det er sølv……
  Det jeg reagerer på er Ætna – bokstaven Æ fins jo ikke i engelsk samtidig som resten av teksten høres veldig engelsk ut, og ordet kommer fra Italia. Denne teksten er veldig tydelig, ingen tvil om at det står Ætna
  Er dette noe du kjenner til? Mener jeg betalte ca 30 kr for 6 stk i 1982, mulig å antyde verdi?

 47. Beklager, dette ble litt rotete. Det jeg mente var at på knivbladet står det
  LANDERS FRARY CLARK
  ÆTNA WORKS

  og på overgangen mellom håndtak og knivblad ERUNG eller FRUNG

  Teksten ble trukket sammen slik at resultatet ble litt annerledes enn tenkt.

 48. Hei, jeg vil gjerne vite litt mer om disse stemplene:
  Gravert kakespade – stemplet N. Klemetsen 830S.
  Kremskje med vridd skaft og forgylt skjeblad inni – stemplet F. Bøhm 830S,
  Teskje – stemplet Aanderud Prøve 1869.
  Håper du kan hjelpe meg.

  1. N. Klemetsen var en gullsmedforretning i Stavanger i begynnelsen av 1900-tallet.
   F. Bøhm er en gullsmedforretning under Mestergull-konsernet. Har eksistert siden 1892.
   Teskjea er nok laget av Ole Torstensen Aanderud, som var sølvsmed i Tønsberg fra 1848 til 1871.

   Håper det var til hjelp. 🙂 Ha en fin dag videre!

 49. Hei.

  Jeg har fått tak i en liten sølvskål på stett. Den er 19 cm.i diameter og 6cm. høy.
  På undersiden er det stemplet en liten firkant med noe som kan se ut som et ølkrus på bein( vanskelig å se nøyaktig).
  Det er også stemplet 830S, samt tallene 9946. Under dette står bokstaven D.

  Lurte på om du kunne hjelpe meg å finne ut litt mer om hvem som har lagd den.

  På forhånd takk.

  1. Hei Pia,

   Ølkrus med bein er et av de mest kjente stemplene vi har. Det er laget av produsenten Tostrup. De finnes dessverre ikke lenger, men var kjent som hovedkonkurrenten til gullsmed David-Andersen og hadde lokaler i Tostrupgården, rett over gaten for David-Andersen sin hovedbutikk i Karl Johansgate ved Egertorget. Du kan lese mer om J. Tostrup her: https://nbl.snl.no/Jacob_Tostrup

   Tallet 9946 er nok modellnummeret til sølvskålen din. 🙂

 50. Hei,
  Min mor har en sølvgaffel med to stempler – ett med bokstavene AP og ett med et ansikt. Er det noe du kjenner til – nasjonalitet og eventuelt enda mer informasjon? Gaffelen har ikke noe mønster.

  Tusen takk!
  Mvh Cecilie

  1. Hei Cecilie,

   Basert på informasjonen du gir så kan jeg dessverre ikke gi noe godt svar. Bokstavstempler kan komme fra en rekke steder, og uten å se ansiktet så blir det kun gjetting fra min side.

   Ha en strålende dag videre. 🙂

 51. Hei 🙂

  Har funnet frem tre kjeder som er merket med 835 og en slags trekant ved siden av. Klarer ikke tyde hva som er inni trekanten, men har prøvd å google litt på nettet. Det står noen steder at dette kan være gammelt sølv fra Tyskland rundt ca 1800 tallet.

  Er dette noe du har kjennskap til? 🙂

  1. Hei,

   Dette er dessverre for lite informasjon til at jeg kan gi deg noe godt svar.

   Ha en strålende dag videre. 🙂

 52. En teskje til besvær. I kjelleren fant jeg en liten suvenirskje, ca 10cm lang fra 1914, 100-markering av grunnloven. På framsiden er det preget: øverst, riksløven og kronen, under er H7-merke, videre nedover Stortinget, og under det 1905, i skjeskålen er det gravert Norge 1914. På er det baksiden av løven på kronen, H7, og Slottet med tall 1814 under. Mellom håndtaket og skjeskålen er preget granbar og tre kongler. Så, kommer det vanskelige, stempler. På venstresiden av kongler, skråstilt: firkant??, JT, eller JF, eller noe helt annet, 830S (den er grei), på høyresiden NM (den er grei) og 197, muligens 797. Kan du finne ut av dette? Hva er eventuell verdi på noe slikt? Evig takknemlig for fin blogg. Sjøl om det er ikke så mye jeg har behov for i dagliglivet, er det greit å lære noe nytt.
  Mvh
  Zeljka

  1. Hei Zeljka,

   Jeg vet dessverre ikke noe mer om skjea enn det du allerede har lest. Har prøvd å finne ut mer for deg, men kom ikke frem til noe mer nyttig.

   Håper du finner ut mer om skjea på egenhånd. 🙂

 53. Jeg har gamle moccaskjeer i Odel. På baksiden er det i tillegg til 830S et merke av en liggende skje + en firkant delt med strek fra øverste høyre hjørne til nederste venstre hjørne. I det ene feltet (øvre) er det – hva jeg tror – en bokstav, mulig en T.
  Er det et fabrikkstempel? Og vet dere hvilke?
  På forhånd takk.

  1. Hei Reidun,

   En liggende skje er stempelet til Oslo Sølvvareverksted. Firkanten du beskriver finner jeg ingen referanser til dessverre. 🙂

   Håper det var til noe hjelp!

 54. Hei Steinar ! Snublet ved en tilfeldighet innom siden din da jeg surfet på nettet. Tommel opp for at du både deler din kunnskap og at du bruker tiden din på å hjelpe andre med svar.

  Er så utrolig hyggelig å se at det fortsatt finnes gode mennesker med et slikt stort hjerte som du har.

  Tusen takk for at du gjør denne jobben.
  Ønsker deg en God Jul og et godt nyttår.

  Med Vennlig Hilsen Johnny Gudbrandstuen fra Skien.

  1. Hei Johnny,

   Tusen takk for denne koselige meldingen! Godt å vite at det man gjør blir satt pris på.

   Ønsker deg et riktig godt nytt år. 🙂

 55. Hei!
  Jeg kjøpte en vase i dag i en bruktbutikk som jeg er ganske sikker på at er sølv selv om den ikke har noen renhetssetmpler såvidt jeg kan se. Jeg finner kun et stempel AM, men siden den ser ut som og føles som sølv er jeg rimelig sikker. Jeg lurer på om du kjenner stempelet? Den er åpenbart av en viss alder og har noen bulker og skrammer, men ingen steder synes slitasje som man vil forvente av en plett-gjenstand.
  Den er ellers ca 25 cm høy og foten er fylt med gips.

  1. Hei Ine,

   Det at en korpusgjenstand ikke er stemplet er uvanlig. Med tanke på det store arbeidet og verdien som ligger i en ekte sølvvase så er det vanlig at disse blir nøye stemplet. Men det finnes alltid unntak.

   I registeret står «A. & K. Midling Harstad» oppført for «AM». Men det kan være at vasen din ikke er norsk, så jeg vil ikke si dette helt sikkert.

   Ha en strålende dag videre! 🙂

 56. Hei.
  Jeg har 2 gamle lysestaker. De er stemplet med: G- et lodd -P NR221. Dette betyr vel at det er sølvplett, men hva betyr NR221 ?

 57. Hei
  Kanskje du kan hjelpe meg. Jeg har et gammelt snirklete fat på stett, som ikke veier så mye. Det er ca 20 cm høyt, «bredden» på selve fatet er ca 25 cm. Det står preget på foten: 830S N.M. Thune. Jeg lurer på om det er noe verdi i et sånt fat…. Jeg har forsøkt å google, og finne noen bilder av slike fat, men uten hell.
  Mvh Hanne

  1. Hei Hanne,

   Jeg er ingen takstmann, og kan dessverre ikke fortelle deg noe om verdien på et slikt fat.
   Men det er stemplet som sølv, og laget av en av Norges mest kjente korpusprodusenter, så det har helt klart en verdi. 🙂

 58. Hei, jeg har en gammel 21 cm lang sølvskje som på undersiden av håndtaket har innskriften AAS og under det 18 14, som kanskje er årstallet. Bokstavene og sifrene er dannet av prikkmønstre. Stilen minner om empire. Under den smale delen av håndtaket er det fire stempler, først A, så en litt større AJ, så en figur som består av en klump på tre rundinger tett inntil hverandre, der den underste/midterste er mindre enn de to andre. Til slutt en enda større AJ. (På den tiden var kanskje I og J fremdeles samme bokstav.) Hvor og av hvem kan den være laget?
  Jeg vet ikke hvordan jeg kan sende bilder fra Comment-siden, men hvis du sender meg en mail, kan jeg returnere noen fotos.

 59. Hei. min mann og jeg har tatt frem gamle smykke og forstørrelsesglass for å se på stempler, i den forbindelse oppdaget vi din side, det er jo helt topp at vi kan komme med spørsmål. Etter min svigermor har vi et smykkeanheng filigramsarbeide og med kame ,på denne står det 900. Armbåndet som hører til som har åtte «plater» som er lenket sammen, 4 stk. har små kame’ her står det 900 og inni en sekskant står det noen som ligner oM5 og så 900 Min mann tror det er kjøpt i Italia. Kan du fortelle oss noe om dette settet, vi er takknemlig uansett for at du tar deg tid
  Vennlig hilsen Liv og Terje

 60. Hei! Jeg har to brosjer i sølv og emalje, stempel er 925. Det jeg lurer på er hva merkene står for: på den ene(ca 40-50 tallet) er det tydelig anker. På den andre står bokstavene TTA. Kan du si meg noe om disse stemplene? På forhånd takk, Britt

 61. Hei!

  Jeg har en trearmet lysestake som jeg har fått hos min farmor. Den er ikke stemplet med noe annet enn BMF inni en trekant.

  Har du noe anelse ? Er det sølvplett?

  Mvh Linn

  1. Hei Linn,

   Det eneste jeg finner om BMF er at det ble importert av et firma som heter «Jova marketing». Dette ble registrert i 1977, og jeg finner ikke noe mer om dette firmaet. Hva BMF egentlig står for, og hvor det var importert fra, vet jeg dessverre ikke.

 62. Hei Steinar,
  flott side du har!
  Jeg lurer litt på produsent, historie og annen info du måtte ha ang en sølvskål jeg har. Tror min mor en gang arvet den fra en tante som bodde i Trondheim.
  Under er den merket 830S med en halvmåne etter.
  I tillegg er det stemplet noe som kan ligne på O:DUMAAS. De 4 siste bokstaver er helt tydelige, men på de tre første er det vannrette streker midt på bokstavene så de ligner nesten på 8 tall.

 63. Hei.
  Jeg har en skje som er merket 800 med en halvmåne og to tegn til jeg ikke helt ser. Det står også BELMONTE.
  Er det mulig å sende deg et bilde av skjeen? Lurer veldig på hva mønsteret heter.

 64. Hei, jeg har et helt kaffesett. Med kaffekanne, tekanne, fløtemugge og en liten tesil. Veldig stor set med andre ord. Fikk den i bryllupsgave av en venninne av min mormor. Min familie er spansk så dette er da spansksølv. Men jeg ser ingen merker eller tall. Legger jeg godviljen til kan jeg se et (veldig) lite stempel som ser ut som en jødestjerne. Ellers synes jeg det virker som om det er sølv, jeg renser det med sølvmiddel og det glinser som nytt i flere måneder. I tillegg er det noen småbulker, så tyder på at det er ganske mykt. Har du noe erfaring med spansk sølv? Hvor kan jeg få dette taksert? Om jeg ønsker å selge det er det best å gå til antikvariat eller bare på Finn? Takk for god hjelp 😊

  1. Hei Carla,

   Jeg har dessverre lite peiling på spansk sølv.
   Jeg ville først taksert settet. Det ville jeg gjort hos for eksempel David-Andersen eller Thune.

   Siden dette er et helt sett, og hvis det viser seg å være sølv, så ville jeg faktisk prøvd å selge dette hos en auksjonarius, Blomkvist for eksempel. Et komplett sett slik du beskriver kan være verdt mye, og derfor også være verdt å finne riktig kjøper. 🙂

 65. Hei. Jeg har noe bestikk jeg har fått av mine avdøde besteforeldre. Eneste merket jeg kan se er 800. Hvor kan jeg gå for å finne ut om selve mønsteret er sjeldent, eller ikke? Jeg forstår på deg at det sannsynligvis kan være sølv. På knivbladene står det: inox-massif. Tror det kan være litt gammelt. Er interessert i alder og verdi, men vet ikke hvor jeg skal henvende meg. Skulke gjerne sendt Deg bilde, men vet ikke hvordan. 😊

 66. Hei Steinar! Jeg lurte på om du kunne belyse en ting for meg. I familien min har vi en bunad fra tidlig 50-tall, med veskelås i enten sølv eller sølvplett. Veskelåsen har ingen stempling noe sted, hverken tall, bokstaver eller symboler. Vi er fler som har sett på den og vi har til og med tatt den med til butikken som lager og selger disse bunadene originalt. De hadde en veske til inne fra samme tidsperiode og det var det samme med den. Vi skal ta med vesken til gullsmed så fort det er anledning, men i mellomtiden lurer vi jo på om dette er noe som var typisk for tiden? Er det kanskje sånn at det før i tiden ikke ble stemplet i det hele tatt dersom det var forsølving?

  På forhånd tusen takk for eventuelt svar! 🙂

  1. Hei Mali,

   Det er primært bestikk og korpusvarer som er stemplet dersom det er sølvplett. Etter det jeg kjenner til så er det ikke uvanlig med bunadsvesker i plett som ikke er stemplet.

   Beklager sent svar. Dersom du har funnet ut av dette, så hadde jeg satt pris på om du delte funnet ditt. 🙂

 67. hei
  vi har funnet en skje hvor det står «NM» på og 40, har du noen anelse på hva den er verdt eller noe annet?
  MvH

  1. Hei Brage,

   NM står for «Norsk mønster», noe som altså betyr at skjea er laget i Norge. 40 betyr at skjea er sølvplett, og derfor ikke verdt stort, dessverre. 🙂

 68. Hei.

  Min kone har en gammel brosje som hun har arvet etter sin mormor. Ca 5 cm bred og ganske tung. På forsiden er det midt på bilde av et kongeansikt? (ser ansiktet rett forfra og i profil fra begge sider i samme ansikt) På baksiden er det trykt bokstavene O & S H(eller X)30S
  Har du vært borti noe lignende?

 69. Hei,
  Har noen gamle skjeer som jeg fått fra familien og som jeg lurer litt om.
  Stemplet sier følgende
  NM : GP N

  Det jeg vet er følgende:
  NM: Norsk Mønster
  GP: Gullsmedplett
  N: Norge

  Men fortsatt etter mye googling har jeg fortsatt ikke funnet ut vad de to relativt store prikkene posisjonert som kolon betyd eller krone stempelet. Har funnet mange stempler som inneholder krone og noe mer, men ikke kun en stor krone.

  Hadde satt pris å fått litt mer informasjon om disse.

  På forhånd takk

  1. Noen tekken ble borte når jeg prøvde å «skrive» stempelet. Prøver en annen måte
   [NM][ : ][G – Lodd – P][Krone][N]

 70. Hei!

  Jeg har en arvet spiseskje som i 1964 ble gitt som konfirmasjonsgave. Jeg har forstått at det nok er sølvplett. Men det er noen tegn jeg ikke helt vet hva betyr. Det står følgende: NM : G»lodd»P (gullsmedplett) og så kommer det et bilde av en krone og til slutt N. Jeg lurer på hva NM : krone og N står for

 71. Fantastisk informativ side du har. Tenk at du tar deg tid til å svare på så mange spørsmål. Nå har jeg lest helt ned til hit for å se om du har svart på noe lignende tidligere, men finner ingenting. Jeg har googlet på nettet, men finner heller ingen oppslag på det følgende jeg lurer på:

  En sølvplett lysestake med stempel D D 50 gram Alpacca.

  Jeg tror den må komme fra utlandet? Men hvor fra? Noen tanke om alder?

  Tusen takk for velvillig innstilling. 🙂

  1. Hei Aud-Mari,

   Koselig at du setter pris på tiden jeg investerer i denne nettsiden! Takk!

   50 gram Alpacca betyr nok at den er utenlands ja. Har ikke sett det stemplet i Norge (men er absolutt mulig at jeg bare ikke har sett det enda 🙂 ) Utover det er det vanskelig å si noe mer dessverre.

 72. Hei!
  Voner du kan hjelpe meg.
  Kjøpte i sommar i antikvitetsbutikk i Mandal 10 litt slitte «sølvfarga» gaflar. På skaftets forside inskripsjonen H i nydeleg form.
  På baksida fire felt; eit liggande ovalt med 20, eit ståande ovalt med S, ein liggande firkant med TB og eit ståande ovalt med to tårn.
  Har du høve til a) gi noko informasjon om tegna? b) sei noko om tida dei er ifrå?
  På føre takk. Mvh Lone

  1. Hei Anne-Lone,

   Inskripsjonen du nevner er antakeligvis et familienavn. Det var vanlig i gamledager å gravere familienavnets initial foran på bestikket.

   Vanskelig å si noe mer enn dette dessverre.

 73. Hei! Min bestemor fant en gammel sølvring i lommeboken til bestefaren min. De hugser ikke hvor de har fått den ifrå. Det er et symbol på toppen av ringen og et nummer inni, jeg har søkt men finner ikke ut hva det betyr. Kanskje du kan hjelpe meg?
  Symbolet oppe på ringen ser ut som bokstavene ES, men det er store bokstaver også henger de på en måte sammen.
  Under ringen er inngraveringen av nummeret utydelig, men kan se ut som H30S eller H3OS.
  Vet ikke hva du kan få ut av dette, men hadde vært supert om du fant noe!
  Det er litt mønster på ringen også, men får ikke lagt til bilde..

  1. Hei Kristine,

   H30S er nok egentlig 830S. Noen ganger så er stemplene slitt slik at 8-tallet blir en H. 🙂

   ES vil jeg tro er et monogram som er gravert inn i ringen. Kan det stemme at hun hadde bokstavene E og S i fornavn og etternavn?

 74. Hei

  Fant noen spiseskjeer og gafler på loftet som jeg lurer litt på.

  Etter å ha lest på siden din fant jeg ut at det var norsk mønster tror jeg, og sølvplett.

  Det som står stemplet bak er NM : G P (kronestempel) N

  Hvis du vil kan jeg gjerne sende et bilde.

  Jeg bare lurer på hvor disse kommer fra?

  vennlig hilsen

  Thomas

 75. Hei- jeg har et par gamle små skjeer. De er merket med H O 830 S. Jeg vet den ene skjeen er fra 1914. Skjeene er sannsynligvis kjøpt i Bergen. Kan du ut fra disse opplysningene si hvem gullsmeden er ?

  1. Hei Eva,

   Dessverre så har jeg kun oversikt over alle stempler fra 1972 og fremover. Stempler før denne tiden er det få av i oversikten. Jeg vet ikke om noe offisielt register over slike stempler dessverre.

 76. Jeg har en sølvkanne (plett??) men kunne tenkt meg å få vite noe om opphavet, den er merket med RD (D’en er mindre enn R og understreket). Det hele er om rammet av en «ruter» (liggende firkant). Inne i «ruteren» står det 64620 og utenfor 92 26 4 (litt spredd rundt og så er det noe som ser ut som et serie nummer 9967, så spesielt unik er den ikke, men har familiær affeksjonsverdi, men ingen vet hvor den kommer fra, har gått i arv i 2-3 generasjoner.

  1. Hei Harald,

   Dessverre har jeg ingen informasjon om sølvkanna di. Finner ingenting om stempelet du nevner.

 77. Hei. Jeg har noe bestikk som må være sølvplett. Men jeg kan ikke tyde om det står 90 eller 20. Det likner mest på 20. Mitt spørsmål er om det finnes 20g sølvplett. Har ikke klart å finne ut av det. Det står forøvrig NM også. Og så likner det på det som heter «spesial» men det er ikke det. Det har ingen synlig slitasje så hvis det er 20 så er det utrolig lite brukt.

 78. Hei😊
  Har lest gjennom «sølvtråden» din 😉takk for god info! Jeg fant ikke forklaring på det jeg har her som er P.B 132 eller I 32 og P.B alpacca 132? Er det kjent for deg?
  På forhånd takk for hjelp 😊

  1. Hei Monica,

   P.B kan være Paal T. Besteland. Alpacca betyr at dette er sølvplett. 132 eller I 32 kan være modellnummeret på gjenstanden din. 🙂

  1. Hei Odd,

   WMFM betyr «WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK». Den siste M-en er en indikasjon på at skålen er laget i messing. Stjernen er en indikasjon på at skålen er laget på spesialordre.

 79. Fant en kaffekanne,med gehalt merke, en running med tre tagger(krone) og nr 220 på ? Er det sølv og har det noe verdi?

 80. Hei!
  Vi holder på å rydde i diverse sølv og sølvplett. En fløtemugge og sukkerskål i noe som kan se ut som sølv. Stempelet på baksiden er P.B. og 151. Tror du at du kan hjelpe oss med dette?

  1. P.B kan være Paal T. Besteland sitt ansvarsmerke. 151 er antakeligvis et modellnummer. Dersom disse er de eneste merkene så vil jeg anta at dette er sølvplett.

 81. Hej. Jag hittade din sida när jag kollade ett föremål jag har liggande i en låda.

  Det är en tesil, märkt

  Troligen inköpt i Bergen, där mina förfäder kom ifrån.

  Har du aning om vad detta kommer ifrån, ålder?

  Mvh
  Roald

  ps. Hittade inte någon plats att skicka ett foto.

  1. Hei Roald,

   Dette er nok en tesil i sølvplett. Av stemplene klarer jeg å tolke: Østlandske Sølv og Plett A/S 20 gram sølvplett.

 82. Hei på dere. Jeg har kjøpt en kaffekanne, fløtemugge, sukker skål og fat merket 830S pluss en omvendt C – bak S`en. Er det noe som kan hjelpe meg å si hvor ovennevnte sølvvarer er produsert – hvilket land?

 83. Hei. jeg har endel bestikk etter min mor. Det ser ut som om det står 40NM med et merke i midten. Kan dette være sølv ?
  Mvh
  Bjørn F. Horten

 84. Kjøpte nylig salt/sukkerkar, vase, tekanne med to kopper i cloisonne-emalje og sølv. Fra Korea. Merkingen er noe forskjellig: 99%, ag, 999, noe er ikke stemplet. Skulle gjerne ha visst hva som er vanlig å merke sølv med i Korea. Har prøvd å Google men får bare opp medaljer og mesterskap fra OL! Søte gjenstander men de er vel antagelig souvenirer.

  1. Hei Anne-Lise,

   Interessant spørsmål, ikke hver dag en blir spurt om Koreanske stempler.

   I Korea så er standard sølvstempel «Rent sølv». På Koreansk skrives det: 순은.
   Det finnes også 800-sølv og AG99. AG99 indikerer 99% rent sølv, tilsvarende 990 sølv på norsk skrivemåte.

   Det er ikke påbudt å stemple sølv i Korea, så det stemmer godt med det du skriver. 🙂

 85. En meget informativ side. Jeg har en syltetøyskje som jeg har arvet etter min bestemor. Det er en minneskje med portrett av Henrik Ibsen.
  Årstallene 1828 – 1928 står under portrettet. Merket med P over liten b 60Gr NM. Er det sølv, og har den noen verdi?

 86. Jeg har en skjønn liten sølv salt/pepper kopp/krus. Merket 830, sju prikker (Bergen) og en halv stor N? Under 88 4.
  99. Rundingene på nitallene starter med de to nederste rundingene på åttetallene. Kan du fortelle noe mer ondet, alder etc. Står i skryteskapet vårt, sammen med andre skjønne gamle ting

  1. Hei Anne,

   Dessverre så har jeg aldri sett dette tidligere. Kanskje du kan prøve å ta de med til en av de gamle gullsmedforretningene i Oslo? Håper du finner ut av det!

 87. Bordflaggstang, muligens svensk fra 60 – 70-tallet.
  Den er ca 35 cm høy og har en rektangulær fot. Arvestykke.
  Den er merket G P 236. Betyr dette at sølvinnholdet er 236 promille?
  Hadde vært hyggelig med svar.

  1. Hei Nils-Erik,

   236 er sannsynligvis modellnummeret til flaggstangen. Når gjenstanden er merket GP så betyr det at den er laget av sølvplett.

   1. Hei
    Jeg leter også etter info på en bordflaggstang jeg har kjøpt på bruktbutikk som ble riktig fin etter en kraftig runde sølvpuss Flagget virker å være i silke.
    Stempel viser:
    – 236
    – merke som ser ut som en krone
    – 50 F eller P
    Hva kan dette bety?

 88. Hei, Jeg har en vinkjøler med stativ WMF Germany, EP Chromargan 28. Fra rundt 70 tallet. Tror den er «Forsølvet». Den anløper og den blir fin når jeg pusser den med sølvpuss. Vet ingenting om dette her. Hva kan man kalle den? Sølvplett?

  Veldig hyggelig om jeg får svar!

  1. Hei Ida,

   Dette er helt klart sølvplett. WMF står for «WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK». EP står for «electro-plated», eller «forsølvet» på norsk.

 89. Hei jeg har fått i oppgave å undersøke en gammel folde kniv som har tilhørt min bestefar
  Den er ca 10cm total lengde, skafte ser ut som perlemor med en navn mittpå som er vanskelig å tyde , på selve knive er d et stempel av en krone , en løve, en m og bokstavene GH , og en dato 24.12.15
  D jeg er mest interessert i er disse symbolene på knivbladet er dette noen som kan hjelpe meg med takk
  Hilsen Arne

  1. Hei Arne,

   Foldekniven er antakeligvis Engelsk, løven er indikasjon på dette. Kronen betyr da at den er produsert i Sheffield, M’en indikerer årstallet kniven er laget. Ut ifra hvilken form det er på skjoldet M’en er på kan det enten være 1954, 1929 eller 1904. Sett at den er fra 1900-tallet da. Dersom den er eldre så ble M brukt også for 1879, 1855, 1834 og 1802. Dersom du sender meg bilde av kniven og stemplene så kan jeg prøve å si mer sikkert. 🙂 Send inn her: https://www.fosback.no/bestilling/

 90. Hei Steinar! For en flott og informativ side! Jeg har et spørsmål om en trearmet lysestake som jeg har pusset i dag og fant et merke på. Jeg fikk linken til deg, og det har vært interessant lesing! Jeg har tatt bilde av lysestakene og merket, og det har vært fint å se hva du kommer til! Det ser ikke ut som jeg lykkes med å legge inn bilde! Mvh. Toril

 91. Hei. Kom over siden din ved en tilfeldighet, og må berømme deg for en flott og innholdsrik side. Lærte masse.
  Saken er at jeg har en god del italiensk sølv, og det er for det meste stemplet 800.
  Jeg har hus i Liguria, og er mye i Bordighera og San Remo. Medlemmer av det engelske kongehus var ofte der nede vinterstid, og jeg har kjøpt en del engelsk bestikk som jeg er veldig spent på. Har både gafler, kniver og skjeer som er stemplet X + Elkington + Plate + E & Co. Jeg vet at det er plett.
  Har lest mye om Elkington og de ble kongelige hoffleverandører. Men foran på alt bestikk står en stempel med kongekrone + THE PRINCESS. Jeg har dette både i plett og sølv. Hva gjelder sølvet så er stemplene som følger:
  1 + tre stempler som er forseggjort med E + & + Co. Stempel fem er L (1872) og sist en krone og under E & Co. Det finnes også bokstavene J (1895), K som kan være 1896, 1849 og 1871 etter hva jeg forstår på Elkingtons hjemmeside.
  Har dette tilhørt en prinsesse av det engelske kongehus? Det kan jo ha blitt igjen opå et av de mange luksushoteller, som nå dessverre er revet.
  Hvordan kan jeg sende bilde til deg? Hadde vært moro å vite mer.

 92. Forespørsel om kven som kan vere sølvsmed her.
  Det gjeld ei dansk sauseause.
  Tre tårn, sølvgehalt ove 826, truleg frå 1918.
  CFH: guardein Christian F. Heise
  D+hammer+R: dansk arbeide

  Så er det eit siste merke som står øverst av dei fire.
  Ser ut til å vere H anker C, men litt usikkert med bokstavane.
  Kven, eller stad, er dette merke for?

  Takknemleg for oppklaring.

  Åse

 93. Jeg har arvet et lite «sølv»fat, diameter ca 40 cm der det står ZP23 på undersiden. Sier det noe om hva det er laget av?
  Hilsen Merete

 94. Jeg har ei pipe fra 1800-tallet med metallokk. Det er innstemplet 2 merker. Det ene er NT, det andre er 13 1/4. Hva betyr disse stemplene?

 95. Hei
  Jeg har kjøpt på loppemaked et drikkehorn som har sølv(?) drikkekant og spiss.
  På drikkekanten er de olympiske ringer men det står ikke noe årstall.
  Det er innslått et stempel som jeg tror er OKXK og et annet merke som er to store og to små prikker siden av hverandre.
  Tror du det kan være noe av verdi?

  Vennlig hilsen Terje

 96. Hei
  Jeg har arvet en karaffel med det jeg tror er en sølvhals.
  Stemplet 835 og et merke jeg ikke kan tyde ( kan det være en svært forseggjort S med svart bakgrunn?) samt en steilende enhjørning. Hva kan dette være for noe?

 97. Hei!

  Jeg har arvet en lommekniv fra oldefaren min, den har et lite knivblad og et noe større. Den er pent utsmykket og det er stemplet med 830 S OXO på begge sider langs kanten av skaftet, jeg har ikke klart å «google» til hvor OXO kommer fra og lurer på om du vet noe? Og også om dette er noe som er verdt å ta vare på utover affeksjonsverdien?
  Mvh

 98. Hei, jeg leter etter en sølvskje med de tre bukkende bruse, jeg har sendt melding overalt, sett på brukthandler/antikk, har også hørt i forskjellige sølvbutikker, men ingen kjenner igjen skjeen. Er dette noe du/dere kan hjelpe meg med? Jeg har bilde av skjeen og stemplet om dette kan være til hjelp. Skjeen fikk min pappa i dåpsgave for 56år side så er ikke en ny skje jeg ser etter.

  Håpe dere kan hjelpe

 99. Hei og takk for en fantastisk informativ side! Jeg har en grunn «kopp» (Ø 80mm og høyde 25mm) med en rund ring Ø25mm loddet på som hank. Den veier 89gr og er stemplet under med «sterling 1750». Hva er det i denne, tror du? Har lett rundt på nett men det er vanskelig å finne informasjon

  Ha en fin høst!
  Mvh Siw

 100. Hei.Takk for en flott side.Jeg har etter opprydning etter eldre slektninger kommet over bestikk som heter flat rose. Det er sølvplett har jeg forstått .Har det noen verdi?
  Fant noen skjeer som det står DA60g sølvplett?
  mvh Inger

  1. Hei Inger,

   Takk for det. Jeg er ingen takstmann, så mine anbefalinger er ikke kvalifiserte.
   Sølvplett pleier som regel ikke ha noe spesiell verdi. Flat rose er også et vanlig mønster, så jeg vil ikke tro at det er noe særlig verdi i det.

 101. Hei
  I begynnelsen av 1970 årene, trolig 1972, fikk jeg en sølvring kjøpt i en designbutikk viavis Oslo Nye Teater. Den er brettet speilvendt med 2 like avrundede «vinger» på 2 cm. Formen gjør den litt vanskelig å bruke. Det er et stempel, foruten 925S, det er firkantet med opphøyet 2 bokstaver. Det kan være SG. G’en er tydelig med S kan også være 5. Jeg lurer på hvor jeg kan få vite hvem som har laget dette. Hvor finner jeg stempler fra den epoken. Jeg er veldig takknemlig for svar

 102. Hei. Har fått en brosje av min mor. Lurte på om du kunne si noe om alder. Den er merket på fremsiden med «Varderne Tændes». På baksiden er den stemplet 830S og NM.

  Mvh
  Sven Kvilhaug

 103. Hei. Jeg har en liten kanne med et stempel under som er en rombe/firkant på høykant, med en krone øverst, med tallene 3 4 4 5 i hjørnene og en L inni, og en C over kronen øverst….
  Skjønner du noe av dette?

 104. Blant en del sølvtøy jeg har arvet var det en eske (fra Guldsmed K. A. Rasmussen, Torvet 13, Kristiania) med store teskjeer med snodd skaft og med stempel 830S N&T. Jeg fant på nettet at K. A. Rasmussen hadde adresse Torvet 13 fra 1902 til 1933, men jeg har ikke funnet stempelet N&T. Hvilken gullsmed har laget disse?

 105. Jeg har en lysestake der stemplene viser først 830S, så et liggende beger eller glass, og så tallet 399. Hvem kan produsenten være og hva står dette for?

 106. Hei!
  Takk for en interessant side, her er det mye å lære!
  Har funnet et sølvbeger blant tingene etter mine avdøde foreldre, og skulle gjerne visst mer om det. Det er stemplet med 830S, og noe som ligner Th.Olsen. Langs den øverste kanten er det inngravert en bord og det norske riksvåpen. Høyden er 6,8 cm, vekten ca 49. Kan det være en pokal? Er det vanlig at riksvåpenet benyttes slik? Er det mulig å anslå alder?
  Mvh Mette

 107. Kjempefin side !
  Jeg har etter min mor et bestikk i sølvplett. Da gaflene mangler prøver jeg å finne disse,har du noe forslag til hvor jeg kan lete?
  Det står på de «t k 60 gr»
  Mvh lena

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *