Investere i gull

Det er viktig for meg å poengtere at jeg ikke er en økonom og det du kan lese i dette innlegget kun er basert på min begrensede kunnskap. Dette innlegget er en blanding av min investeringsstrategi og litt historie for å forklare hvorfor jeg tenker som jeg gjør.

En kort oppsummering av gulls moderne historie

Gull har vært penger helt siden mennesket begynte å danne større samfunn. Gull er sementert i samfunnet vårt som den ultimate fysiske råvaren en kan eie og holde i hånda – «God som gull», «Gull verdt» og så videre…

På grunn av dette så er gull ofte nevnt som den tryggeste investeringen vi kan gjøre. Kanskje ikke den som gir mest avkastning, for gull gir ingen løpende avkastning slik som andre investeringer. Gull sin rolle i investering er å holde sin reelle verdi uansett hvilke endringer som skjer i det monitære systemet i verden. Med det mener jeg at gull ikke stiger i verdi som andre investeringer. I tider hvor andre investeringer stiger ligger gull stille uten noen nevneverdig utvikling. Det er når vi går inn i kriser at gull viser sitt sanne ansikt.

Gull har en verdi som forbigår betalingsmidlene vi bruker, betalingsmidler som den norske kronen eller den amerikanske dollaren. Når alt annet krasjer står gull igjen som bastionen som alle flokker tilbake til.

Her er noen nevneverdige perioder i gulls historie:

1944 – Etableringen av Bretton Woods

I 1944 samlet 44 nasjoner seg for å reparere en ødelagt økonomi etter 2. Verdenskrig. Løsningen de kom frem til ble kalt «Bretton Woods»-systemet og innebar at gulls verdi ble fastlåst til 35 dollar per Troy Unse (heretter betegnet som «oz», tilsvarer ca. 31.1 gram).

USA hadde halve verdens gullverdier i sin reserve og garanterte at dollaren kunne fritt byttes til gull. Dollaren ble en reservevaluta for de 44 nasjonene. Gradvis blir tilliten til valutaene gjenopprettet.

1971 – Kollapsen av Bretton Woods

I 1971 var slutten kommet for Bretton Woods, tillitten til systemet ble svekket over tid og Richard Nixon så ingen annen utvei enn å avvikle systemet. Koblingen mellom gull og dollar ble kuttet, og verdien på gull steg fra 35 $/oz til 195 $/oz på tre år. Det som skjedde var at markedet reevaluerte verdien på gull etter prinsippene til det frie markedets tilbud og etterspørsel.

1979 – Usikkerhet

I desember 1979 begynte gullprisen igjen å stige dramatisk. Grunnen er meget sammensatt men i korte drag så var det en politisk ubalanse i verden og en tosifret inflasjon gjorde at folk flokket til gull for å sikre formuene sine. Resultatet var at gullprisen steg over 250 % til en ny høyde av over 800 $/oz. En økning på ca. 2 300 % siden gullstandarden altså.

2008 – Finanskrisen

I 2008 var verdens økonomi bare timer fra en total kollaps. Dette skapte et konkursras og skapte varige problemer for økonomien vår som den dag i dag ikke er håndtert, selv om det kan virke slik. Prisen på gull gikk fra ca. 800 $/oz til ca. 1900 $/oz fra starten av 2008 til toppen i 2011.

2020 – Pandemi

Coronapandemien traff verden uventet og med stor kraft. I starten av året lå gullprisen på ca. 1500 $/oz. I skrivende stund er pandemien fortsatt ikke over, men vi så en topp i gullprisen i august 2020 på ca. 2000 $/oz.

2021 og fremover

Å si noe om prisen fremover er spekulasjon, men jeg har noen meninger om retningen vi går i. Ta de med en klype salt og gjør din egen research!

Jeg ser faresignaler som taler i favør for gullprisen:

  • Inflasjonen er dramatisk økende verden over
  • Forholdet mellom stormaktene er på et lavmål og skaper usikkerhet
  • USAs Quantitative Easing program skaper mer problemer enn løsninger

Tilliten til Amerikanske dollars er synkende og det er i min mening bare et tidsspørsmål før dollaren tas vekk som en global reservevaluta. Når det skjer er spørsmålet hva den nye løsningen blir. Ingen papirvaluta har overlevd like lenge som dollaren i menneskets historie. Jeg tror vi vil se en økning i gulls verdi tilsvarende tidligere hopp, men kun hvis vi tar med kryptovaluta med i totalen. Bitcoin er kommet for å bli og har tatt store deler av gulls verdi allerede. I tidligere kriser har gull vært alene om å være en sikker investering mot inflasjon. Nå har vi to alternativer, vi må se begge samlet for å få et riktig totalbilde.

Bitcoin

Bitcoin er en digital blokkjede-teknologi med et fastsatt maksantall enheter tilgjengelig. Bitcoin er en fasinerende teknologi som startet krypto-teknologienes inntog og er virkelig verdt å sette seg inn i.

Bitcoin virker å ta en del av gullets rolle som verdilagring. Bitcoin er mer volatilt akkurat nå, så det er ikke en like trygg investering som gull i min mening.

Bitcoin oppfyller kriteriene for å være penger, men jeg tror ikke at Bitcoin er fremtidens betalingsmiddel. Andre krypto-valutaer er bedre på betalinger og vil i min mening utføre denne funksjonen av penger. Bitcoin vil nok fungere som «store of value» mens teknologier som Ethereum eller Cardano vil være daglige betalingsmidler. Bitcoin er en del av min investerings-portefølje, og jeg har stor tro på at vi vil se at krypto er mer revolusjonerende enn internett var.

Gull som en investering

I tider hvor inflasjon minsker kjøpekraften din og tilliten til systemet er fallende er gull en solid investering i min mening. Historien har vist at når økonomien kollapser så står gull alene som en trygg havn hvor verdiene dine ikke taper seg like fort som alt annet.

Gull mot S&P500

Tidslinjen under viser gulls prosentvise økning mot S&P500. Det er tydelig å se at når det går dårlig for børsen så går det bra for gull og vise versa. Det er også tydelig at børsen er i et bullrun som ikke kan vare for evig. Og når en korreksjon kommer vil det sannsynligvis heve gullprisen til nye høyder.

Dagens gullverdi

Du kan sjekke denne siden for å se både dagens gullverdi og historisk gullverdi.

Hvordan investere i gull?

Det finnes flere måter å investere i gull. Jeg er en tilhenger av å eie fysisk metall, det er derfor jeg har mer kunnskap om dette og derfor skriver mer om det. Under er de ulike kjøpsformene som kan eksponere deg mot gull.

Aksjer og fond

Mange velger å investere i firmaer som driver med utvinning av gull. Dette er en måte å få eksponering mot gullmarkedet uten å eie fysisk metall. Ulempen jeg ser her er at prisen på aksjene og fondene påvirkes av flere faktorer enn gullprisen alene. Dette medfører derfor en høyere risiko enn å eie metallet direkte.

ETF

En ETF (Exchange Traded Funds) er børsnoterte aksjer. Dette er en måte å eie gull på uten at man eier noe fysisk metall. Denne formen for eierskap er sett på av noen som utrygt fordi man ikke har noen sikkerhet i at eierskapet er sikret i gull. Det er mulig og det spekuleres i at ETFene har solgt samme gull flere hundre ganger. Ved et eventuelt børskrakk er det en sjanse for at disse fondene også krasjer da den underliggende verdien ikke er tilstede.

Personlig holder jeg meg unna dette alternativet, men gjør din egen research!

Gullbarer og mynter

Gullbarer og mynter er en utmerket investering. Med mindre du har en stor formue så er det sannsynlig at du er interessert i å kjøpe mynter, derfor fortsetter jeg å utdype om de.

Myntene finnes i flere varianter hvor hver har undergrupper. Vanligst er bullioner utgitt av myndigheter. Disse er for eksempel Canadian Maple Leaf, American Gold Eagle og South African Krugerrand.

Felles for disse er at myntene er lovlige betalingsmidler i landene de er produsert. Du kan i prinsipp bruke mynten til å kjøpe matvarer, men da kun for verdien som er påtrykt mynten. For 1 Canadian Maple Leaf får du 50 dollar mens gullverdien i skrivende stund er 1800 dollar, så det er liten sjanse for at noen faktisk bruker myntene på denne måten.

Men det er en garanti fra myndighetene at mynten er ekte. Det er langt færre falske kopier av disse myntene, da å forfalske en offentlig mynt blir straffet strengt. Myntene har også ofte sikkerhetsfunksjoner for å sikre at myntene er ekte. Disse er uten tvil de tryggeste og mest populære investeringene du kan gjøre.

Jeg anbefaler å kjøpe fra en trygg norsk forhandler, enten en lokal mynthandler eller på nett hos Gull er Penger. Da vet du at varen du kjøper er ekte og en trygg investering.

Fraksjonelle mynter

Legg merke til at gullprisen oppgis i X dollar per 1 oz, og mange kjøper mynter i den vekten. Det er også mulig å kjøpe mindre gullmynter. Premiumen du betaler for fraksjonelle mynter er høyere enn for 1 oz. Kjøper du en 1 oz gullmynt vil den koste deg betydelig mindre enn ti 1/10 oz mynter. De vanligste fraksjonene er 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz og 1/20 oz.

Samlemynter

Dette er mynter som produseres for spesifikke hendelser eller med motiver fra kultur. Eksempler på populære samlermynter er Perth Mint sine Lunar-mynter. Disse avbilder dyrene fra den Kinesiske kalenderen. Slike mynter er i samme kategori som bullioner, men med en ekstra samlerverdi. Du betaler en høyere premium for disse enn vanlige bullioner fordi de produseres i begrenset opplag og ofte med fargetrykk eller proofing. Proofing er den høyeste kvaliteten av samlemynter, hvor bakgrunn eller detaljer er i blankpolert finish.

Disse myntene vil også være en god investering da deres verdi stiger raskt. Jeg jobber fortsatt for å få tak i alle myntene jeg trenger i samlingen min, noe som gjør at den som har mynten kan selge meg den til en langt høyere pris enn den ville gått for hvis den var vanlig.

Samlemynter kan kjøpes direkte fra mynttrykkeriet som produserer mynten, fra lokale mynthandlere eller fra salgsgrupper på Facebook. Her har jeg hatt godt hell med å følge med på Metallbørsen.

Numismatiske eller sirkulerte gullmynter

Gamle mynter med samleverdi holder historisk verdien sin godt. Verdien ligger både i gullverdien og i sjeldenhet. Over tid vil det bli færre gamle mynter og derfor mer sjeldent å finne gode eksemplarer.

Det finnes firmaer som fokuserer på å selge slike mynter, jeg har god erfaring med Roschberg Mynthandel og Kristiansand Mynthandel. Søk etter mynthandel og din by på Google for å finne et lokalt alternativ.

For best pris kan du bli medlem av en av salgsgruppene for mynter på Facebook. For numismatiske mynter er Norges Kjøp Og Salg Av Mynter og Sedler min anbefaling. Legg merke til at dette er basert på auksjoner og at du kan gjøre gode handler her, men det kreves at du vet hva du byr på.

Finn.no

Det er mitt inntrykk av at det er særs vanskelig å få en god deal på mynter på Finn.no. Gjør research før du beveger deg inn på dette markedet. Selgere her vet hva myntene går for og setter beste pris de kan få. Og det er sjeldent de er villige til å forhandles ned i pris.

Gull-sølv forholdet (GSR)

Gull og sølv er priset individuelt og vil ikke alltid følge hverandre. En populær strategi for investering i gull og sølv er å kjøpe etter GSR. GSR er hvor mange unser sølv du må betale for 1 oz av gull. Historisk har dette forholdet variert fra 31 i 2011 til 118 i 2020. Et gjennomsnitt de siste 100 årene er 60. I skrivende stund er vi på 67.

Eksempel på hvordan du bruker GSR til investering

I 2011 kjøper du 10 oz gull og GSR er 31. Du kan altså selge gullet og forvente å få ca. 310 oz med sølv. I 2020 selger du gullet og kjøper sølv for pengene. GSR er 118. Total sølvvekt er nå 1180 oz, 3 ganger mer sølv enn hvis du hadde kjøpt sølvet i 2011.

Slik kan du balansere frem og tilbake for å øke den totale mengden av edelmetall du eier uten å bruke mer penger. En vanligere måte å bruke GSR er å investere i gull når GSR er høy og sølv når GSR er lav.

Konklusjon

Jeg er en investor som tror at vi vil oppleve en betydelig korreksjon innen få år.

Gull, sølv og Bitcoin er for meg en hedge mot stigende inflasjon og usikkerheter i markedet. Jeg liker også å samle på numismatiske mynter fordi de holder verdien sin godt. Hoveddelen av min strategi er å være eksponert mot fysiske metaller og tryggere kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Jeg liker også å diversifisere portoføljen min ved å eie nye kryptovalutaer som løser problemer vi ikke har gode løsninger på i dag. Aksjer kan være en god ide hvis du investerer i gullutvinningselskaper. ETFer er for usikre for meg så de holder jeg meg unna.

Har du spørsmål så still de gjerne i kommentarfeltet under. Jeg skal prøve å svare på det jeg har kunnskap om. 🙂

Videre lesestoff

  • Mike Maloney har laget en fantastisk dokumentar-serie som ligger gratis på YouTube. Du finner den her: Hidden Secrets of Money.
  • Investopedia har skrevet en god artikkel som utdyper på GSR trading.
  • Wikipedia om historien til gullstandarden.

Andre innlegg som kan være av interesse

4.2 5 votes
Var denne artikkelen nyttig?
Subscribe
Notify of

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Håndlagde smykker på bestilling

Få et unikt håndlaget smykke som blir laget etter ditt design!
Fra 3 000 kr