Fosback Design

Betingelser

1. Innledning

Vennligst les disse betingelsene nøye. Ved å bestille et håndlaget smykke samtykker du i disse vilkårene.

2. Tolkning

I disse betingelsene betyr «Vi» Fosback Design («Oss» og «Vår» vil tolkes tilsvarende), og «Du» betyr personen som bekrefter bestillingen («Din» vil tolkes tilsvarende).

3. Kontraktinngåelse

For å inngå en kontrakt om å kjøpe produkter fra oss må du skriftlig bekrefte at Du godtar tilbudet Du har mottatt fra Oss.

Vi vil ikke sende inn en kopi av disse vilkårene for salg i forhold til din bestilling. Vi kan oppdatere disse vilkårene for salg på nettsiden fra tid til annen, og vi kan ikke garantere at den versjonen du har avtalt forblir tilgjengelig. Vi anbefaler derfor at du laster ned, skriver ut og beholder en kopi av disse salgsbetingelsene.

4. Pris og betaling

Prisen på smykkene blir skriftlig avtalt per epost. I tillegg til prisen på produktene vil du måtte betale fraktkostnader som står oppgitt på Våre websider.

Betalingsmåte er faktura. Du vil ha 14 dagers betalingsfrist fra smykket er sendt. Vi forbeholder oss retten til å kreve et depositum på opptil 40 % av kjøpssummen.

Ved for sein betaling vil det utsendes en purring. Dette skjer 14 dager etter forfall. Purregebyret er 63NOK.

5. Du garanterer

a) du er lovlig i stand til å inngå bindende kontrakter, og du har full autoritet, makt og kapasitet til å godta disse vilkårene for salg.

b) opplysningene i bestillingen din er nøyaktige og fullstendige.

c) du er i stand til å motta levering av produktene.

6. Leveringspolitikk

Vi vil legge til rette for at produktene som skal leveres til adressen angitt i bestillingen din leveres i tide og på rett sted.

Vi vil bestrebe oss på å sende produkter innen 2 dager etter at smykket er bekreftet ferdig. Vi kan ikke garantere leveringstid da dette utføres av en tredjepart utenfor vår kontroll.

7. Risiko og eierskap

Produktene vil være i ditt eierskap fra leveringstidspunktet. Ved spesielle oppdrag vil Vi ha rett til å be om betaling for produktene selv der eierskap ikke er overført til deg.

8. Kansellering av bestilling

Du har ikke rett til å avbryte en bestilling så fort smykket er bekreftet av Deg klart til produksjon. Har du mottatt et design fra oss, men har ikke bekreftet at smykket er klart til produksjon, vil et gebyr påløpe. Gebyret er spesifisert på websiden (750 NOK 25.04.13). Kansellering av bestillingen må sendes skriftlig per epost.

9. Lovfestede rettigheter

Ingenting i disse vilkårene for salg påvirker dine lovfestede rettigheter, herunder retten til å motta refusjon i forbindelse med defekte produkter.

10. Refusjoner

Hvis du avbryter en kontrakt og har krav på refusjon, vil vi vanligvis refundere penger mottatt fra deg ved hjelp av samme metode som opprinnelig ble brukt av deg til å betale for kjøpet. Vi vil behandle slike refusjoner så snart som mulig, og i alle fall innen 30 dager etter den dagen vi fikk gyldig oppsigelse.

11. Ansvarsbegrensninger

Ingenting i disse vilkårene for salg begrenser eller ekskluderer vårt ansvar for: (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet, (ii) for svindel eller uriktig informasjon, eller (iii) eventuelle saker der det ville være ulovlig å begrense eller utelukke, eller forsøke å begrense eller utelukke, ansvar.

12. Varemerker

Steinar Fosback er ansvarlig for www.fosback.no. Alle varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer plassert her tilhører sine respektive eiere. Ingen tillatelse er gitt av oss med hensyn til bruk av slike merkenavn, fotografier, produktnavn eller titler eller opphavsrett og slik bruk kan utgjøre en krenkelse av eiernes rettigheter.

13. Nettstedet ansvarsfraskrivelse

Opplysningene på dette nettstedet er for generell informasjon. Opplysningene er gitt av Steinar Fosback og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gjør vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egenhet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet til noe formål. Enhver bruk av informasjone på nettstedet er derfor av egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skade som følge av tap av data eller fortjeneste som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Gjennom denne nettsiden kan du koble til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Steinar Fosback. Vi har ingen kontroll over innhold og tilgjengeligheten av disse nettstedene. Inkludering av eventuelle koblinger til eksterne nettsteder, innebærer ingen anbefaling eller oppfordring av de synspunkter som fremkommer på disse eksterne nettstedene.

Alle anstrengelser blir gjort for å holde nettsiden online. Men Steinar Fosback tar ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for nettstedets oppetid på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

14. Generelle vilkår

Bilder av produktene på våre nettsider er kun ment som illustrasjon; faktiske produkter kan avvike.

Kontrakter under disse vilkårene for salg kan bare endres ved en skriftlig underskrevet avtale av både deg og oss. Vi kan revidere disse vilkårene for salg fra tid til annen, men slike revisjoner vil ikke påvirke vilkårene i noen kontrakter vi tidligere har inngått med deg.

Hvis bestemmelser i disse vilkårene for salg blir holdt ugyldig av en kompetent domstol, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha full kraft og effekt, og slike ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelser vil bli ansett utelatt.

Ingen frafallelse av en bestemmelse i disse vilkårene for salg, enten ved forvaltning eller på annen måte, i ett eller flere tilfeller, vil bli ansett å være, eller oppfattes som, en videre eller fortsatt fraskrivelse av denne bestemmelsen eller annen bestemmelse i disse vilkårene av salg.

Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser som oppstår under disse vilkårene for salg. Ethvert forsøk av deg å gjøre dette vil være ugyldig. Vi kan overdra eller på annen måte overføre noen av våre rettigheter eller forpliktelser som oppstår under disse vilkårene for salg, til enhver tid.

Hver kontrakt under disse betingelsene i salg er gjort til fordel for partene i den, og er ikke ment å nytte, eller være tvangsgrunnlag mot en annen person. Rettigheten for partene til å oppheve eller være enig i enhver endring, variasjon, fraskrivelse eller oppgjør under slike kontrakter er ikke gjenstand for samtykke fra en person som ikke er part i den aktuelle kontrakten.

Disse salgsbetingelsene er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *