Platinapriser

Alle platinapriser på denne siden er i NOK og viser prisen per 1 gram platina.

Dagens platinapris – oppdateres fortløpende


Platinapriser de siste 30 dagene


Platinapriser de siste 5 årene


Interessert i priser på andre metaller? Følg en av linkene under.